Tistelfjäril

 

PÅ DANMARS LUNDA utanför Uppsala har det under dagen den 7 juni passerat Tistelfjärilar från NO. De flyger mot S-SV och kommer i en strid ström om 10-30 individer per minut genom skogen som flyger ut mot fälten. Några stannar och dricker lite vatten eller nektar från Syrén eller andra blommor... Det här fortsätter timme efter timme och innebär att tusentals Tistelfjärilar har passerat under dagen bara på Lunda! Det här är kanske den största invasionen någonsin av Tistelfjäril i Sverige.
Tistelfjärilen (Vanessa cardui) hör hemma i Nordafrika, men är känd för att flytta långa vägar. Mindre invasioner förekommer ganska ofta, men i den här storleksordningen är invasionen oöverträffad... De flesta av fjärilarna är bleka och slitna vilket betyder att de är gamla och i slutstadiet av sitt liv. Även en MAKAONFJÄRIL sågs passera med invasionen också den hemmahörande på sydliga breddgrader med ett fåtal reproducerande i Sverige...

Samtidigt pågår en kraftfull invasion av gräshoppor på Sardinien...
Såna här fenomen är förutspådda och förväntas bli allt vanligare, det pågår kraftiga förändringar i ekosystemen och det innebär inte bara att vissa arter dör ut och fler blir hotade, det ger också utrymmen för andra arter som blir för många, åtminstone tillfälligt... ekosystemen är inte i balans...


LÄNKAR:
Tistelfjäril - Wikipedia