INITCIA, ETT FÖRETAG som startades av Erik Hoving, säljer enligt Erik själv, bl.a. tjänster för människor som vill arbeta i en öppen kontorsmiljö. Det är till för arbetslösa medborgare som är knutna till Arbetsförmedling eller som har försörjningsstöd. Det innebär vid granskning att man får en plats vid en dator i en lokal som Initicia ordnat där man sitter i ett öppet kontorslandskap. -Det man gör, säger Erik, -lägger vi oss inte i… Det finns inte heller någon support, stöd eller kompetens som företaget erbjuder deltagaren. Det är bara en plats att sitta vid, deltagaren kan göra vad den vill och tycker är bra för situationen, man är där så länge man vill… Det finns vare sig syfte eller funktion med arbetet, annat än att det är en del av arbetsmarknadspolitiken. Deltagaren får ersättning från arbetsförmedlingen eller från kommunen genom försörjningsstöd. Arbetsåtgärder ger vare sig kompetens eller utbildning åt deltagaren som bara slösar bort sin tid. En tid som kunde ha ägnats åt verkligt nyttigt arbete eller utvecklande studier. Denna lufttjänst bidrar till ett passiviserande av individen, istället för som det heter inom arbetsmarknadspolitiken: "en aktivering". Individen kommer ut från lufttjänsten mindre kompetent och mindre motiverad till arbete än när den kom in i åtgärden...
Initcia har flera lufttjänster på sin repertoar. Initicia bedriver också IT och formgivning enligt hemsidan. Vid närmare granskning så är även det här en lufttjänst. Verksamheten Fyris Webb som Initcia faddrar över har en hemsida som med största tydlighet visar att man inte har någon som helst kompetens för att bedriva formgivning eller webbdesign. Verksamheten är en bluff på ett liknande sätt som att sälja hantverkartjänster där hantverkaren inte ens kan slå in en spik. Man behöver inte vara formgivare för att se att den här verksamheten inte är formgivning eller webbdesign. Det bör vem som helst se omedelbart. Att som Initica gör, kalla det här för tjänster inom formgivning och kommunikation är helt enkelt ett bedrägeri.
Initica erbjuder även “ledarcerticifiering”, “språkkunskapsverifiering”, “babymassage” och andra tjänster utan innehåll…

Det är lönsamt att sälja lufttjänster. Det kostar nästan ingenting och de som betalar för det är arbetsförmedlingen som bidrar med närmare 3 miljoner årligen och Uppsala Kommun som tillskjuter 550.000 kronor. De har dessutom förmedlare själva så de skickar helt enkelt deltagare till företaget, som inte behöver göra något för att skaffa kunder själv. Erik Hoving själv taxerar en direktörslön på över 750.000 kronor om året och bor i en lägenhet i industristaden på 101 kvm. Erik Hoving har flera liknande luftverksamheter som t.ex. Passion Works, Cföretaget och Hub18.
Erik Hoving, säger att Initcia erbjuder “fina tjänster” som deltagarna är “tacksamma för”. Det är förstås inte deltagarnas åsikt utan Eriks egen marknadsföring. Erik är uppenbart väldigt övertygad om att han bidrar till något gott och att han gör rätt för sig och det är kanske inte så konstigt när han har en bakgrund från att ha arbetat på Almi där han skaffat sig kunskap om hur man lurar pengar av staten och nu gör en mycket god förtjänst på verksamheten.

Syftet för Arbetsförmedling och Kommunens Arbetsmarknadsförvaltning är att få det att se ut som att man har uträttat något, vilket man förstås också har. Att det är tomma lufttjänster som i praktiken tvingar människor till passivitet, det bryr man sig inte om. Att det innebär att mängder av människor slussas in i en förnedrande meningslöshet och att de undandras den meningsfulla tillvaron som ett nyttoarbete skulle innebära, det bryr sig inte AF eller Kommun om, målet är att putsa till siffror och vidta åtgärder så att det ser bra ut i statistiken och som gynnar den egna verksamheten.
Den som har försörjningsstöd från kommunen och blir erbjuden en plats på Initicia är tvungen att ta den om den ska erhålla försörjningsstöd. Det innebär då en ökad kostnad för kommunen som både måste betala försörjningsstöd och den skenverksamhet som Initicia levererar under beteckningen samhällsnytta. Denna tvångsrekrytering till meningslöshet är förstås inte heller legal. En arbetsmarknadsinsats och praktikplats ska vara kompetenshöjande enligt lag. Det finns inget kompetenshöjande med Initcias tjänster. Det är ingenting alls, det är luft…
Den arbetslöse medborgaren som är tvingad in i den här situationen har inget val. Den är alltså tvingad, men tvånget förnekas av alla parter eftersom det är olagligt och oetiskt. Verksamheten kallas istället samhällsnytta.

På Navet, Uppsala Kommuns arbetsmarknadsavdelning, så sitter arbetsmarknadssekreterare Mona Bassiri. Hon förmedlar tjänsterna hos de sociala företagen som Initcia och kommunens egna verksamheter. Hon har ordnat en praktikplats hos företaget Initia, säger hon. Erik på Initcia säger dock att så inte är fallet, de får bara information från Navet om att en person ska komma på samtal och det är helt förutsättningslöst. Likadant är det när jag kontaktar Permakultur som också det är ett socialt företag som liksom Initcia drivs som en ekonomisk förening och som tillhandahåller arbetsträning och praktik som det kallas där deltagarna för delta i odling vid 4H-gården i Gränby. Bassiri gör inte skillnad på vad som är arbetsträning, vad som är praktik och vad som är arbete och det är sympomatiskt för arbetsmarknadsavdelningen i Uppsala Kommun. Man använder sig av begreppen för att slussa igenom arbetsmarknadsinsatser och syftet är uppenbart bara just att få statistiken att se bättre ut. Ganska uppenbart är det också ett sätt att sätta en press på de människor som är arbetslösa och genom förnedring få dom att tröttna på situationen som bidragstagare. De platser man tillhandahåller hjälper knappast någon, vare sig på kort sikt eller på längre. Det är lufttjänster och arbetsmarknadssekreterare på Navet fungerar som langare åt de här verksamheterna och likt Bassiri så tänjer man på sanningen för att nå resultat.

Konsekvensen av en sån här luftverksamhet är att medborgare tvingas in i en meningslös passivitet där de undandras både den värdighet som ett nyttoarbete skulle innebära och den samhällsinsats som ett verkligt arbete skulle kunna medföra. För Staten innebär det merkostnader. Besparingar görs bara då deltagare tackar nej och då mister sina berättigade ersättningar, vilket är undantagsvis och inte i en sån utsträckning att staten tjänar på det.
Initica är bara ett av många exempel på de sociala företag som används för att skapa skenåtgärder inom arbetsmarknadspolitik. Det finns många sociala företag och kommunen har egna verksamheter bl.a. i Hammarskog och på Kåbo Jobbcenter.
Legalt sett så är Inticia en bedrägeriverksamhet, vilket är ett brott enligt brottsbalken och de som anlitar den är medbrottslingar. Kommun och Arbetsförmedling gör sig skyldig till oredligt förfarande genom att köpa verksamhetens tjänster.

Ur ett hållbarhetsperspektiv så är en sån här verksamhet mycket kontraproduktiv. Ett företag som Initcia är en bromskloss för människor och dess kommande generationer och den gemensamma staten. Det skapar fler samhällsproblem och det är ju just vad Erik Hoving och Initcia tjänar på. Som man sätter incitamenten så blir också resultatet. De negativa spiralerna som sätts i spinn av tillväxtekonomin är mycket tydliga; höga kostnader, stor omsättning och meningslösa resultat. Det är bra för BNP och det är perfekt för tillväxten. Det är just därför som Tillväxtverket vurmar för såna här luftverksamheter. Det är i dikt motsatt riktning av hållbarhetens målsättningar.

 

 

Källor:
Intervju och epostkonversation med Erik Hoving och Ute Heinemann på Initcia.
Intervju med Mona Bassiri, arbetsmarknadssekreterare Uppsala Kommun
Besök på kommunens arbetsmarknadsinsatser Hammarskog och Kåbo jobbcenter och möte med arbetsledarna där.
Uppgifter från Skatteverket
Initicias hemsida
Tillväxtverket