ÅR 1865 KONSTATERADE  den engelske ekonomen William Stanley Jevons att James Watts förbättringar på ångmaskinerna som användes i koldriften och som ökade effektiviteten paradoxalt nog ledde till ökad konsumtion av kol. Slutsatsen Jevons gjorde var att det inte gick att lita på att effektivisering (energisnålare teknik) per automatik ledde till minskad bränsleförbrukning.
Jevons paradox är anmärkningsvärd då vi idag i allra högsta grad kan se bevisen på att effektivisering INTE leder till minskad energianvändning per automatik, utan snarare som en regel innebär att de tänkta besparingarna genom effektivisering äts upp genom ökad konsumtion...

1) Effektivare Belysning
Samhället har genomgått en ganska drastisk effektivisering i belysningssammanhang. Det var inte länge sen vi hade glödlampor. De blev mycket varma, vilket innebar att de gav en del ljus och en stor del värme, vilket inte är effektivt där vi inte har någon nytta av värmen, som t.ex. ifråga om all utomhusbelysning. Därefter kom under en kort period de såkallade energisparlamporna som var någon slags ljusrörskonstruktionern som var betydligt effektivare på att producera ljus än glödlamporna. Några år senare så är det bara LED som gäller på alla områden. LED är mycket effektiva för ljusproduktion!
Det som då hände var inte en total besparing av ljusenergi, utan tvärtom en dramatisk ökning i användningen av ljuskällor.... Ljus i staden, i parker, ljusslingor i träd och på hus. Ett fullständigt vansinne bröt lös och fortsätter att göra så när det gäller belysning, både inomhus och utomhus. I utomhuset så uppmärksammas alltmer ljusföroreningarna  inte bara som ett resursslöseri, men också som ett fenomen som får allvarliga  sociala och hormonella konsekvenser med störningar både hos människor och djur... Effektiviseringen som man skulle ha använt till att minska energianvändningen har istället använts till att öka ett beroendet av ljus och skapat allvarliga ljusproblem i samhället genom en onödig och destruktiv överanvändning av ljuskällor.

2) Effektivare Bilar
Bilar har blivit energieffektivare de senaste 10-20 åren. En bil som tillverkade på 1990-talet drog ofta ca 1 liter per mil. En ny år 2019 förbrukar kanske bara 0,3 liter per mil. Det är en energieffektivisering med 300%, vilket är mycket. Inte heller här används effektiviseringen till att minska bilåkandet och därmed transportenergin. Istället så kör man mer bil, skaffar en bil till per hushåll etc. Kort sagt, man äter upp förtjänsten genom utökad konsumtion.

3) Effektivare System

Increased Eco-efficiency and Gross Rebound Effect:
Evidence from USA and six European countries 1960–2002
Stig-Olof Holm, Göran Englund
Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, Sweden

I denna studie visar författarna på ett samband mellan ökad energianvändning som ett resultat av energieffektivare system. Studier från USA och sex europeiska länder visar närmast identiska resultat. Det i sig visar att effektiviseringar i samhället i ett totalt perspektiv INTE används för att minska energianvändningen, utan tvärtom ALLTID tycks leda till ökad energianvändning...


JEVONS PARADOX visar tydligt på behovet av att kombinera effektiviseringar med besparingsåtgärder. I dagens politiska system så gynnas inte sparande, utan tvärtom slösande. För att en effektivisering ska få verkan som sparåtgärd så måste den kombineras med styrmedel som initierar en total besparing, i annat fall blir effektiviseringen verkningslös och ger motsatt effekt.
När t.ex. bilar effektiviseras så att de använder mindre bränsle per körsträcka, så bör man rimligen också höja bränsleskatterna i motsvarande grad. Det är tämligen enkelt och självklart och en 16-åring kan förstå detta samband. Problemet är som vi ser på alla områden, och det som är orsaken till att hållbarhet inte implementeras i samhället,  nämligen att man istället fortsätter att utveckla de orsaker som är grund för ohållbarheten. Det handlar om "Business as usual".

EU:s och Sveriges mål att öka effektiviteten och sänka energianvändningen är i strid med realiteten i det ovan beskrivna förhållandet. Den politiska retoriken och argumentet med effektivisering används så gott som alltid medvetet för att få det att se ut som att man strävar efter minskad energianvändning, när man mycket väl vet om att den och konsumtionen kommer att fortsätta öka... "Lies as usual".


LÄNKAR:
Jevons Paradox-Wikipedia
Increased Eco-efficiency and Gross Rebound Effect - ResearchGate
Conundrum - David Owen