STATION LUNDA HAR UNDER VINTERN 2018-2019 provat den uppfinning av belysningssystem som gjorts på Stationen och som består av  högeffektiva LED-element med världens bästa ljusutbyte på över 200 Lumen per Watt. En dimmer är kopplad till systemet och har kommit att visa sig ha stor betydelse för den låga energianvändningen för belysningen.
En elektronik som är specialkonstruerad för ändamålet av Station Lunda medger hög verkningsgrad på i de flesta fall över 95% överföring av elenergi till lamporna och ersätter den sedvanliga metoden att använda motstånd i serie med LED- elementen för att reducera ström och spänning. Både dimmer och övrig elektronik har noll standby effekt.
Armaturerna är gjorda för att sprida ljuset i rummet utan allt för stora förluster.

Inomhusbelysningen består av 6 stycken plafondarmaturer i taket. De är försedda med individuella brytare . Varje armatur kan ge ca 1200 lumen på maxeffekt. Normalt används den maximala effekten endast vid städning. I de flesta fall så visade det sig att dimmern skruvades ner till en behagligt låg underhållsbelysning som inte förbrukade mycket mer än 2 watt totalt för det 50 kvm stora  rummet i huvudbyggnaden.
Förrådens och verkstadens belysning används bara vid vistelse där och har mycket liten inverkan på den totala förbrukningen. I förråden hämtas bara varor och verktyg helt kort och i verkstaden uppehåller man sig kanske i genomsnitt bara någon halvtimme om dygnet och då inte nödvändigtvis under den mörka delen av dygnet.
För utomhusbelysning på verandan installerades ett system med fyra mycket svaga lampor som hade syftet att man skulle hitta till dörren och nyckelhålet samt att inte snubbla i trappen och kunna se för att ta sig fram. Verandabelysningen har också en dimmer och en effekt på i genomsnitt ca 100 mW. Ett skymningsrelä för utomhusbelysningen är konstruerat enligt samma principer som övrig elektronik så att ingen standbyeffekt och mycket låg egenförbrukning kan uppnås.
Utomhusbelysningen styrs automatiskt med skymningsreläet, men kan också stängas av helt med brytare.

Hela systemet bygger på att man använder likström från källa till armatur. På så vis försvinner de sedvanliga konverteringsförlusterna från växelström till likström.
Total energianvändning under vinterhalvåret för hela belysningssystemet på Station Lunda blev ca 4 kWh. Det är sannolikt ett världsrekord.

Komfortmässigt så visade sig särskilt dimmern ha en väldigt positiv inverkan. Det är lätt att skruva ner belysningen när man vill ha lite mysigt och inte bli bländad och kunna ta del av vad som händer utanför huset genom fönstren utan att bli bländad. Det är lätt att skruva upp belysningen för att laga mat, städa etc. Detta påverkar i hög grad den totala energianvändningen och ger en kombinerad positiv effekt av bra komfort och låg förbrukning...
Liksom vid all energianvändning uppnås bästa resultat om man i minsta mån arbetar MOT de naturliga förhållanden och bara upprätthåller en användning när det är nödvändigt. Ljus får vi om dagarna direkt från solen. Under nordiska förhållanden är det mycket stor del av sommarhalvåret som vi inte behöver belysning alls, särskilt om vi anpassar oss till att vara aktiva när det är naturligt ljust och att sova när det är naturligt mörkt. Under vinterhalvåret är det lång tid av mörker över dygnet och belysning är önskvärd. Genom att ändå använda så lite belysning som möjligt så gynnar man både de naturliga förutsättningar för att se bra gentemot omgivningen och energianvändningen. Principen är att ha så lite ljus som möjligt för att kunna se bra i helheten. En intensiv punktbelysning bländar och gör att vi inte ser något alls i mörkret runtom. Det är en fråga om att anpassa belysningen efter perceptionsfysiologin.
Under de flesta situationer så behövs bara en väldigt låg belysningsintensitet för att hitta runt i rummet och för att kunna vistas där. Det är bara vid läsning och detaljarbete som större ljusintensitet är nödvändig. Anpassningen till behovet är en av nyckelfaktorerna för låg energianvändning och går hand i hand med komfort och hälsa.

 


STATION LUNDAS BELYSNINGSSYSTEM visar på att effektivisering i kombination med medveten och målinriktad användning kan ge ett resultat med extremt låg energianvändning.