I EN  FORSKNINGSSTUDIE sammanställs resultaten i 73 rapporter om insekters populationsförändringar de senaste 30 åren. De flesta rapporterna är från Europa. De visar på tämligen chockerande förändringar i entofaunan. (https://journals.plos.org). Det är tyvärr inte den enda, utan det finns tvärtom ganska många och tydliga resultat från inventeringar i hela Europa som tydligt pekar mot en konsekvent minskning av insekter.


"-Jag började upptäcka för ett tiotal år sen att det inte fanns några insekter längre, och det har blivit värre och värre , år från år... En man berättar att han som i ett infall insåg att det inte fastnade några insekter på bilens frontruta längre. Han hade inte köpt insektsmedel på länge och det brukade han behöva göra för att göra ren rutan som hela tiden blev besprutad med insekter vars kletiga innanmäten av stelnade proteiner var svåra att få bort från rutan... Nu är det inte så längre... -men vad ska alla småfåglarna äta då, tänkte han..."

"Vårtbitarna brukade vara så vanliga i sensommaren att om man rullade ner fönsterrutan på bilen och körde genom landskapet så hörde man den spela oavbrutet, mil efter mil... Det berodde förstås inte på att det var en och samma Vårtbitare som spelade och följde bilen, utan att det satt så många i rad och så tätt att det uppfattades som ett enda spelande surr i samma frekvens för människoörat som stormade genom landskapet i en bil..."

"En granne som är entomolog brukade låta utomhuslampan vara tänd om kvällen på sommaren för att kunna gå ut och se på alla nattfjärilar och insekter som sökte sig till ljuset... Det kunde nästan vara irriterande med utomhusbelysning, för det var så många förvirrade insekter runt den att om man passerade riskerade att bli bomarderad av insekter i ansiktet eftersom de tappat orienteringen och blivit blinda... Nu kan man ha utomhuslampan tänd - Det kommer inga insekter längre..."

"Jag minns Harkrankarna som brukade komma in i huset och som var ganska ostyrliga, de flög också runt i rummet även om det var släckt och när man försökte sova kunde de dunsa in rätt i ansiktet, vilket var ganska obehagligt... men var är de nu? Jag har inte sett en Harkrank på åratal..."

Svensk Dagfjärilsövervakning, Årsrapport 2017 visar att de flesta fjärilarna i Sverige minskar i antal. Nässelfjärilen som varit en av de vanligaste har en kraftig nedgång och har ramlat ner till 17:e plats bland de vanligaste dagfjärilarterna i Sverige.

______________________________

Men även fåglarna minskar i stor utsträckning...

Svartvit Flugsnappare
Den danska fågelatlas inventeringen visar att arten har minskat med ca 60% sedan 1990-talet.
På gården Björkelund i Halmstads kommun har det sedan början av 1960-talet funnits runt 220 holkar. Efter hand som gamla holkar gått sönder har de ersatts med nya, men det totala antalet har legat på ungefär samma nivå varje år. Under 1970- och 1980-talen pendlade antalet flugsnapparpar mellan 60 och drygt 100 med ett genomsnitt på 78 häckningar per år. Toppåren 1980 och 1990 noterades 105 respektive 107 häckningar.
En nedgång kunde skönjas redan under 1990-talet, och de senaste åren har antalet häckningar av svartvit flugsnappare legat på mellan 30 och 40 per år. Det är med andra ord ett mönster som är mycket likt det danska.

Grå Flugsnappare
Eftersom arten bor utspridd i landskapet i skogsmiljö och är mycket lågljudd och obemärkt så är den synnerligen svårinventerad. På Station Lunda har arten minskat från 3-4 par till i år 1 par och är närmast försvunnen från det närliggande landskapet. Det finns många rapporter om att den anses minska, men statistik saknas.

Tornseglare
Arten har minskat med 30–49 % de senaste 30 åren. De senaste 10 åren så är minskningen något mindre (20–29 %.)  Den allra största minskningen har skett i norra Sverige. Anledningen till minskningen är inte känd men den vara att tornseglaren får svårt att hitta boplatser som en följd av ändrad takläggningsteknik – eller av en ökad giftanvändning i Afrika. Den svenska populationen uppskattas till 200 000 – 400 000 par, vilket antagligen är en underskattningI Artdatabankens rödlista från 2015 kategoriseras den som sårbar (VU).

 

KÄLLOR
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.
Sveriges Ornitologiska Förening - Svartvit flugsnappare
Fugle og natur - Dansk Ornitologisk Forening
Svensk Dagfjärilsövervakning - Årsrapport 2017 /Lunds Universitet