Obehandlat trädäck och utemöbler

Silvertrappen _obehandlad trätrapp efter 5 år.

OBEHANDLAT TRÄ FÖR trädäck, huspaneler, utomhusmöbler, trappor etc innebär inte bara en diskret och levande estetisk effekt. Träet mår oftast bättre när det får andas och håller längre än om det behandlas med tjära, oljor eller färger till stora kostnader och mycket arbete. Låg kostnad - Stor effekt!

Under några år har Station Lunda provat med att inte behandla trä som används på husytor som utsätts för väder och vind. Resultatet visar att träet grånar och får en fin lyster genom en naturlig nedbrytning. Träet håller många år och ruttnar inte om det får andas. Obehandlat trä håller bättre än många färger som stänger inne fukt i träet.  Resurseffekterna är att man besparar sig färgens kostnad,  miljöpåverkan och målningsarbetet...

Vad händer om man inte gör någonting alls?
Väder och vind, eller rättare sagt, sol och regn är det som bryter ner träets yta så att den till sist får ett silvergrått utseende. Det är alltså en naturlig nedbrytningsprocess. Under naturliga förhållanden där man inte påverkar resulatet med några kemiska behandlingar så tar processen tid. Tiden beror helt på hur utsatt den är för sol och regn. En trappa under bar himmel blir grå på mindre än ett år, medan undersidan av ett verandatak som är skyddat för sol och regn kan ta 10-20 år innan det blir helt grått...

Beständigheten i obehandlat trä på husfasader, trappor, utemöbler etc, är något lägre än om det målas med en bra oljefärg, men fördelarna är många: fin naturlig lyster, inga kemikalier, inget arbete, inget underhåll, inga kostnader osv. En obehandlad husfasad kan sannolikt hålla i en mansålder innan man behöver byta ut den. Beständigheten hos obehandlat trä är bättre än för många "plastfärger" som bildar skikt och som är för täta. Många färger flagar dessutom och det innebär både att det blir fult och att det blir ett stort arbete att skrapa ytan om man vill måla om. Oljebehandlingar av t.ex. trädäck ger ofta resulatet att det möglar, det beror på att oljorna innehåller näring för mögel! Oljor är dessutom dyra naturresurser. Man behöver t.ex. ca 100 kvm för att utvinna en liter lin- eller rapsolja för impregneringsbruk.

Det finns även olika behandlingar för att få ytterpanel att se naturligt grå ut på kort tid för den som inte vill vänta åratal på att få den grå lystern...
Järnvitriol är vad som traditionellt används för att snabbt få ett naturligt grått utseende på en husfasad. Järnvitriol är ett salt av järn och svavelsyra, det är giftigt och har en ansenlig miljöpåverkan både i produktion och användning... Även andra syror ger salter i kombination med järn som har samma effekt. Järn och saltsyra ger Järnklorid, Järn och citronsyra ger Järnacetat, etc. Att  använda något av dessa salter för att behandla en ytpanel på ett hus är knappast miljömässigt försvarbart, men i synnerhet inte järnvitriol som bygger på svavelsyra, vilken är frätande och giftig, och som därmed har större miljöpåverkan än t.ex. citronsyra som används i livsmedel...