DET ÄR NU den 24 oktober och här utanför Uppsala i Sverige, så börjar frostnätterna komma allt tätare. Det är dags att börja elda i kaminen för säsongen…
Veden bärs in från uteförrådet till ett lager på ca 0,3 m3 närmast kaminen, där får den eftertorka och lagret håller ved för ca 14 dagar, så den får två veckor på sig att torka till lite mer på ytan.  Det gör att den blir väldigt lätt att tända i kaminen, vilket gör eldningen smidigare…
Station Lunda använder 2-3 kubikmeter ved för uppvärmning under en säsong. Det ska jämföras med ett medelvärde på ca 11 kubikmeter för de hus som eldas huvudsakligen med ved, men som också kompletterar med elvärme. Station Lunda använder ingen annan direktenergi för uppvärmning än ved.På Station Lunda anpassas värmebehovet efter säsongen. Under halvåret maj-oktober så tillförs ingen värme alls. Det får bli så varmt eller kallt som utomhustemperaturen tillåter och det kan vädras mer eller mindre för att hålla på värmen.
Under vintermånaderna november-maj så hålls en lägre inomhustemperatur. I början av vintern så ger markens och husets säsongslagring en buffert för att hålla temperaturen uppe, men på senvintern så är huset och marken nerkylt. Det innebär att man inte behöver elda på allvar förrän långt in i november, men måste elda ända in i maj på våren…
Inomhustemperaturen hålls omkring 15-20 grader ovanför utomhustemperaturens dygnsmedelvärde. Så när denna är nere runt noll får inomhustemperaturen vara ca 12-18 grader dagtid. På nätterna kan det få bli kallare… Station Lunda brukar hålla en nedre temperaturgräns på ca 9 grader för inomhuset. Strategin är att ju kallare utomhus, desto lägre inomhustemperatur.

Dagens norm om 20 grader inomhustemperatur är förnuftsvidrig och anpassar sig inte till utomhusförhållanden i ett land som Sverige, vilket är en av orsakerna till de höga uppvärmningskostnaderna i Landet.  Anpassar man sig istället till omständigheterna så får man både lägre uppvärmningskostnader och bättre hälsa genom att skillnaden mellan ute- och innetemperatur inte blir så dramatisk… Den relativa fukthalten blir bättre i huset och både hus, människa och samhälle mår alltså bättre av en anpassad uppvärmning…____________________________________

Sverige använder ca 50 Twh energi till uppvärmning. Det innebär 5000 kWh per invånare och när ett medelhushåll består av 2,3 personer så innebär det 11500 kWh per hushåll! Det finns ett stort mörkertal i statistiken eftersom det egentligen bara är eldningsolja som man kan ha pålitliga siffror för. Vedförbrukning är uppskattad och ingen vet hur många som har värmefläktar på i garage, bilar, uthus och lägenheter… Den passiva värmen i husen kommer från elspisar, kylskåp och mycket annat. Vi kan anta att verklighetens användning av energi till uppvärmning är betydligt större än vad som uppges av energimyndigheten och det kan röra sig om flera gånger mer.
En stor del av uppvärmningen sker i lokaler som inte behöver värmas, som bilförsäljningslokaler, byggvaruhus, och inte minst alla livsmedelsbutiker där d e flesta av varorna ska kylas och där besökarna har ytterkläder på sig! Sänker man uppvärmningen i livsmedelslokaler så minskar man också kylningsbehovet, vilket innebär ett dubbelt energisparande…
En stor del av energin för uppvärming av hus kommer från högförädlad elenergiproduktion  som har hög exergi. Det bör ifrågasättas hur vettigt det är att använda högförädlad energi som elektricitet för värma hus. Det kostar mycket att anlägga vattenkraft, generera elektricitet och att transportera den över landet. Även sol- och vindel är kostnadskrävande och miljöbelastande.
Energiläget är sådant att Sverige med nuvarande befolkning och användning av energi inte har råd att använda så mycket energi som vi gör totalt sett. Energin för uppvärmning utgör 15-25% (eventuellt 50%?) av energianvändningen, det är mycket.
Skulle vi värma husen med biobränsle till dagens behov så skulle det kräva ett minimum motsvarande 5000 miljoner liter rapsolja och som kan utvinnas på 6,25 miljoner hektar. Det är mer än dubbelt så mycket som Sverige har tillänglig jordbruksmark! Det skulle behövas 100 % av den svenska skogens återväxt om man värmde bara med ved.
Fjärrvärmeverken i Sverige eldar med sopor och för att klara det måste sopor importeras. Det innebär att soporna inte heller räcker till…
Vattenkraften producerar ca 60TWh och det skulle räcka till uppvärmningsbehoven, om vi utnytjade 100% av den till värme.

Om vi minskade energianvändningen till en tiondel,  och det är inte särskilt svårt, så skulle den nuvarande vattenkraften täcka ALLT energibehov…

___________________________________

Det är inte bara individens bortskämdhet med överkonsumtion i all led som lett till en överförbrukning av värmeenergi.  Svenska myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Energimyndigheten gör allt för att upprätthålla och bidra till en hög och ökad energikonsumtion i en redan ohållbar situation…

Länkar:
Folkhälsomyndigheten_så varmt ska det vara inomhus
Energimyndigheten_energispartips

 

 

Redigera