NERVÄXT ÄR ETT BEGREPP som dyker upp allt oftare. Det kan uppfattas som ett ganska negativt ord eftersom NER relaterar till något som är mindre eller sämre. Nerväxt heter på engelska Degrowth, vilket är betydligt mindre negativt och kan uppfattas mer som en kamp mot och en antites till tillväxt.
Vad innebär Nerväxt?

Nerväxt betyder att människans omsättning av resurser och energi minskar. Tillväxt däremot innebär ökning av exploateringen av jordens resurser. Tillväxten är så dominerande i dagens ekonomiska spel att den blivit tagen för given. Man ger inte ens upp tillväxten när det blir tal om miljö, klimat och hållbar utveckling. Detta till trots att tillväxten är en av grundorsakerna till alla dessa problem. I Brutlandrapporten från FN 1987 så formulerades i den andan en problemställning av den ohållbara utvecklingen på planeten. Ändå kvarhöll man tillväxten som till och med ansågs som ett recept på en lösning av problemen. Tokigare kan det inte bli. Man analyserar problemen och vidtar åtgärder som fortsätter att fördjupa problemen. Det är förstås inte problemlösning.

Nerväxt innebär en  utveckling mot en hållbar samverkan mellan människan och det ekosystem som den verkar inom. Det är en utvecklingsriktning mot balans i ekosystemet. Nerväxt är alltså en fråga om att hitta en rimlig nivå för ett hållbart uttag av resurser, inte om att nerväxt i sig ska pågå för sin egen skull. Nerväxt är en konsekvens av att vi levt för länge i situation Tillväxt. Målet med Nerväxten måste vara att komma i balans.

Nerväxt är den enda verkliga lösningen på miljö-, klimat- och hållbarhetsproblem. Detta för att vi människor för nuvarande övertrasserar vårt konto i ekosystemet och överexploaterar naturens resurser som alla minskar i ett accelererande tempo. Denna exploatering sker överallt, inom alla områden och över hela jorden.

Nerväxt innebär att individen kan uppnå en bättre hälsa, få mer tid till meningsfullhet, och utföra meningsfullt arbete i ett individuellt anpassat tempo. Det innebär att kvalitet sätts före kvantitet. Istället för att flänga runt och försöka få ihop livspusslet i ett allt högre tempo som förutsätter snabba transporter och omedelbar tillgänglighet, så är konsekvensen av nerväxt att människan kan varva ner till ett lugnare tempo. Det får många positiva effekter. Stress försvinner, och arbete kan bli effektivare därigenom. Hälsan blir bättre och arbetet blir effektivare. Arbete drivs inte av vinstintresse, utan av kvalitetesintresse, vilket innebär en ökning av tjänsters och produkters kvalitet.

Nerväxt innebär att lyhördheten gentemot omgivningen ökar. Plötsligt finns det tid att ligga på rygg i gräset och titta på lärkan som sjunger fladdrande högt upp i luften ovanför. I tillväxtsamhället går människor raskt omkring planlöst framåt med hörsnäckor i öronen och pratar i mobilen eller lyssnar på en podcast eller musik. De är uppskruvade och försöker att hitta en väg ut ur livspusslet, men de fördjupar bara problemen genom att öka distansen till naturen och resurserna. Det innebär ökat tempo och ökade samhällsproblem liksom sämre hälsa och tillfredställelse för individen. Nerväxt är en väg ut ur livspusslet och ett närmande till naturen och förutsättningarna för ett fortsatt liv.

Nerväxt är en förutsättning för en hållbar utveckling. Planeten Jorden är överexploaterad och resurserna minskar i en hastighet som är mångfaldigt mycket större än den takt de kan regenereras med. Det handlar nu om att minska den mänskliga påverkan på planetens resurser. Förutsättningen för en sån minskning är att populationen av Homo Sapiens minskar. Vidare måste varje individ minska sina behov och sitt resursnyttjande. Transporter, materialanvändning, energi, måste minska för att uppnå en balans i ekosystemen.

 

 

LÄNKAR:

Nerväxt
Bok, 2020
Girgos, Kallis, Professor Barcelona

Tillväxt eller nerväxt?
Bloem, Jessica
Lunds Universitet, 4 april 2019

Tillväxt eller nerväxt?
extrakt.xe

Vem vill leva på sin egen grönkål?
Expressen.se