Kyl - frys                                           400 kWh
Dator och elektronik                400 kWh
Tvättmaskin                                      70 kWh
Maskiner och verktyg              400 kWh
Belysning                                            50 kWh
Övrigt                                                 500 kWh

Total elanvändning                 1820 kWh per år och hushåll (2,3 personer)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektricitet är en förädlad energiform. Det betyder att det kostar ganska mycket att framställa den och transportera den. El har hög exergi.
Därför bör man bara använda elenergi där den är nödvändig. Som t.ex. i elektronik. Datorer och LED-belysning är exempel på förbrukningar där man bara kan använda elektrisk energi. Det är däremot ett slöseri att använda elektricitet för uppvärmning av hus och för matlagning. Där man endast behöver värme finns det andra energiformer som är mer lämpade. Ved eller annan biobränsle för uppvärmning och biogas för spisen är vettiga lösningar. Som synes ingår inte uppvärming av tappvatten, det ska inte förekomma. De få tillfällen man verkligen behöver varmvatten så värmer man det på spisen.

 

Kyl- och Frys
Man bör bara använda skåp och boxar som är klassade som AAA+. Kylskåp och Frys bör vara placerade på en sval plats, helst utomhus. Det kan vara motiverat att även ha ett svalrum där matvaror kan lagras längre och kortare tid. Förr hade man jordkällare. Det kan vara en bra lösning om man har möjlighet att bygga en.

Dator och Elektronik
En stationär dator med skärm som inte är så modern kan förbruka ca 130 Watt när den är aktiv. En modern laptop eller kompakt dator kan reducera energianvändningen till 60 Watt. Valet av utrustning är viktig, men innebär också en stor investeringskostnad. Begagnade datorer kostar bara en bråkdel av nya, men förbrukar mer energi.
Ställ in datorn så att den går i vila och stoppar hårddiskar så fort som möjligt när den inte används. En dator i standby förbrukar ofta bara ca 1 kWh.
Stänger man av datorer, modem, router mm,  när man inte använder den så reducerar man energin en hel del.

Tvättmaskin
En tvätt med en A+++ tvättmaskin förbrukar runt 1 kWh. Tvätt en gång i veckan är en rimlig nivå, men den kan sänkas till varannan vecka om man är ensamstående. Att tvätta med så full maskin som möjigt är mest energieffektivt. Man bör också använda blötläggning i några timmar och tvätta i låga temperaturer. +30 till +40 grader för normaltvätt räcker gott med dagens tvättmedel om tvätten är normalsmutsig. Endast undantagsvis används högre temperatur och längre program.
All torkning sker utomhus. Centrifug kan dock vara motiverad.

Maskiner och Verktyg
Om man har verkstad och reparerar samt tillverkar saker själv så är det motiverat med en viss elenergianvändning. Både för elverktyg och temporär uppvärmning vid limning och målning.
Köper man alltid dessa tjänster så kan posten sparas in nästan helt.

Belysning
Endast LED lampor bör användas. De bör också ha modern elektronik som styr dom till lägsta energiförbrukning. Tyvärr så använder de flesta LED belysningar resistorer för varje ledelement, vilket innebär förluster i motståndet.
Belysningen inomhus bör ha en dimmer för den övergripande rumsbelysningen. Som regel behöver man bara en dämpad belysning för att hitta fram i rummet. Det är bara när man städar och liknande som man behöver full belysning. Dimmern sparar mycket energi och ger också en bättre komfort eftersom man kan anpassa belysningen till situationen.
Punktbelysningar används när man behöver mer ljusintensitet. Som när man läser, syr, eller utför hantverk.

Utomhusbelysning bör begränsas till ett minimum. Den är i regel inte nödvändig och all värmeenergi från lamporna går förlorad. Mycket svaga LED-belysningar för att hitta till dörren och inte snubbla på trappen etc. kan vara motiverat.

Övrigt
Under posten tillkommer det som faller utanför ovanstående kategorier. Den här posten är upprättad mest som en post för oförutsedd elanvändning. Det kan vara brunnspump och styrdon av olika slag. Bevattningsenergi om man odlar i trädgården etc.
Även batteridrivna saker som ficklampor och termometrar faller  kanske inom kategorin, även om de borde klassas som Elektronik.

Elbil
Har man en elbil så bör den förstås få en egen post och elanvändningen för denna måste läggas på den här föreslagna totalförbrukningen. En elbil förbrukar ca 2 kWh per mil. Man borde kunna klarar sig med 400 mil per år och hushåll. Det blir då ytterligare 800 kWh.

 

 

Länkar:
Norm Lunda - Introduktion