Julgransodling

En gång i tiden så tog man sig vid juletid en skogstur. Kanske var hela familjen med när man valde ut en lämplig gran som man ville ta med hem som julprydnad. Man sågade ner den och bar hem den med manskraft. Det var ett gemensamt julnöje och en symbolisk handling. Den påverkade inte skogen överhuvudtaget. Eftersom det fanns ett överflöd på granar i skogen, och landet var glest befolkat, så var en liten gallring bara gynnsam för ekosystem och skogsbruk.

__________________________________________

Idag ser det annorlunda ut. Man producerar och säljer julgranar utanför kyrkor och shoppingcentra. Det säljs 3,2 miljoner julgranar i Sverige per år. Det innebär att ca 75% av alla hushåll har en julgran. 400.000 av dessa julgranar är importerade, främst från Danmark, men även från länder som USA, Italien, Colombia...

För att odla dessa granar med lönsamhet så används områden som enbart är till för att odla julgranar. Dessa julgransodlingar är vare sig skogsbruk eller åkerbruk. Det är ett mellanting som innebär att en yta upptas för granplanteringar som avverkas varje 8-10 år, beroende på storlek och växtplats. Granen är då ca 240 cm hög. Med tiden så har höjden på granen minskat. De flesta granar idag är inte mer än 200 cm. Då är vi nere på en återväxt på ca 6 år.
Det planteras i medeltal ca 3000 julgranar per hektar. Det innebär att det för det svenska julgransbehovet används ca 1000 hektar mark för ändamålet. I Sverige är denna mark till 40% åkermark.  Det är åkermark som skulle ha använts för att producera nödvändiga livsmedel och jordbruksprodukter till folket och mark som är nödvändig för människans fortlevnad.
För att få en uppfattning om hur mycket 1000 hektar är så kan man uttrycka det som en gata med bredden 100 meter och som är 100 km lång! Detta låter kanske dramatiskt, men det är ändå en väldigt liten del av den Svenska skogsarealen som är på 23 miljoner hektar. I förhållande till den svenska skogsarealen är förstås problemet i princip försumbart, men i realiteten så är svenskt skogs- och åkerbruk summan av just dessa små försumbarheter.
Granarna som odlas är av olika sorter. Det kan vara Svensk "äkta" gran, med det är ofta kungsgran, rödgran, silvergran eller andra manipulerade sorter som inte hör hemma i ekosystemet.

Julgransodlingar är sterila och onaturliga planteringsmiljöer som inte hyser något annat biologiskt liv utom granarna. För att förhindra angrepp så besprutas också dessa planteringar flitigt, särskilt i Danmark. Något mer livlöst än en granplantering på åkermark är svårt att uppleva. Den är oframkomlig, utan undervegetation och det är fullkomligt tyst där. Granodlingar är inte skog, det är en förgiftad monokultur. Det är en vulgäritet som inte borde förekomma.
Julgranen är ingen nödvändighet. Den är en lyxartikel. I dagens överbefolkade samhälle så finns det inget utrymme för lyxartiklar eftersom vi redan i ett land som Sverige konsumerar 100 gånger så mycket som jorden kan regenerera!

Det bästa man kan göra i dagens läge är att bojkotta julgranen. Vill man absolut ha en julgran så ska man i alla fall inte köpa en julgran. Det är bättre att gå ut i skogen och stjäla en gran. Tar man en gran och bara där ingen annan har tagit gran och det finns gott om dom, så bidrar man snarare till skogsgallringen som skogsägaren sannolikt ändå kommer att göra. Om svenskar gick ut i skogen och avverkade 3 miljoner granar med handsåg på en söndagspromenad, så skulle det inte ha någon påverkan på skogen, miljön eller klimatet. Ett alternativ vore också att skogsägaren själv gallrade ut lämpliga granar manuellt och med handverktyg ur den befintliga skogen och sen sålde dom på plats till besökare av skogsområdet och till närboende. En kombinationslösning med "självplock" vore också tänkbar som en hållbar lösning.

__________________

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) skriver i en artikel med titeln "Äkta julgran - årets bästa klimatinsats", att julgransodlingar genererar ett kolupptag som är klimatpositivt. Det är förstås inte sant. Julgransodlingar har inget större kolupptag än vad en potatisodling skulle ha,  inte heller än vad en ogräsåker med tistlar, nässlor och svinmålla skulle innebära. Lämnade ytan för fri utveckling skulle också ungefär samma kolupptag finnas. All biomassa har ett kolupptag.  Transporter och emballage innebär ytterligare miljö- och klimatpåverkan och när julgranen kastas ut efter jul, så förbränns den som oftast. Det innebär att allt det upptagna kolet går upp i rök.
Det är inte troligt att LRF som författat artikeln är så dåligt insatt i klimatfrågan och kolets kretslopp som artikeln föreslår. Det här är en fråga om propagandalögner som medvetet använder osanningar för att till varje pris värna om produktionen.

Skogsstyrelsen, som är anvsvarig myndighet för Sveriges miljömål om "Levande skogar", skriver i en artikel om att julgransodlingar är en bra extrainkomst för småbrukare. Inte ett ord om den negativa miljöpåverkan och den monokultur med förstörda skogs- och åkerarealer! Det här är också propagandalögn.

Svenska kyrkan är en av de flitigaste aktörerna i julgransförsäljningen och kyrkan har ju aldrig gjort sig känd för att stå på miljöns sida. Tvärtom så påstår t.ex. Redbergskyrkan i Göteborg, att julgransförsäljningen är bra för svensk granodling! Ytterligare en förvriden lögn från predikostolen.

 

 

LÄNKAR:

Äkta julgran, året bästa klimatinsats!
Julgransförsäljning- Redbergskyrkan
Julgransodling, ett lönsamt komplement
Dansk julgransodling hotar miljön (SR)