Kaminen på Lunda är nu i slutet av sin andra säsong. Den första vintern eldades noggrant och effektivt ur förbränningssynpunkt. Vid inspektion i Juni 2020 så konstaterades att skorstenen bara innehåll ett tunt lager sotdamm på väggarna i skorstenen. Kaminens inre var helt ren. Det var bara aska att rensa ut där. Ingen sotning genomfördes.

Nu i slutet av april 2021 så började kaminen brinna sämre och jag gjorde en inspektion av skorstenen. Det visade sig vara en sotpropp allra överst i skorstensröret vid vindflöjeln. Jag tog bort den och eldade sen för fullt. Att det hade byggts upp sotlager i rören och skorstenen den här vintern berodde på att det hade tjyveldats en del. Luften hade strypts i slutet på eldningen för att hålla kvar värmen undre längre tid. Det är tveksamt om det verkigen lönar sig att göra så eftersom det alltid har sitt pris i sämre förbränning och mer sot i skorstenen. Därmed blir det sämre värmeutvinning ur kaminen. Mer optimalt vore att regelbundet elda för fullt i kaminen och bränna rent skorstenen. Då blir det inte så mycket på en gång som ska brännas upp och inte så höga temperaturer på rökrören.

Rökgastermometern som är placerad i ett hål i rökröret vid dess utgång upp i taket inomhus, visar normalt ca 150 grader vid eldning. Nu steg temperaturen explosivt till 200, 300,400,500, 650 grader! Det betyder att det brinner i skorstensrören!! Jag höll vakt och inspekterade  röken som kom ut ur skorstenen. Det forsade en blåaktig rök ur den med stor fart. Inomhus så var rökrören och konvektorerna väldigt heta och det började ryka lite högst upp på rören. Färgen började brinna där! Jag höll fönstren på vid gavel för att vädra ut...
Efter 10-15 minuter avtog temperaturen och gick ner till det normala. Elden fick brinna ut.
När jag nu inspekterade skorsten och rökrör så konstaterades att de var helt rena, inte en sotflaga!
Jag inspekterade också kaminen inre och där fanns nu bara en ganska grov aska på översta hyllan och brännarens väggytor var sotfri, vitaktiga och så rena att jag inte fick någon aska eller sot på händerna när jag kände mig fram... Rent som nystädat!

Så kan man alltså rensa en kamin, rökrör och skorsten utan det sotiga och ganska besvärliga mekaniska sotandet. Man bränner helt enkelt bort soten.
Ovanstående förbränning av sotet i kamin, rördelar och skorsten är en kontrollerad skorstensbrand! Man bör ha brandsläckare till hands om man genomför en sån här operation och hålla kontroll på rökgastemperaturen.

Förutsättningarna för en sån här förbränning av sotet istället för mekanisk sotning att kaminen är mycket välisolerad och inte blir het på ytan, att brännkammaren och kaminluckan är välisolerade, att skorstenen är isolerad och består minst av ett inre rostfritt rökrör, att takgenomföringen är väl utförd med väl tilltagen marginal till förbränningsbart material, att rökrör och kamin är täta och att det går att elda rakt upp i skorstenen, utan för många omvägar i kaminen, att alla ytor som väggar, golv och tak är skyddade med plåt eller annat material som både är obrännbart och håller ner temperaturen på bakomliggande brännbart vägg- tak- och golvmaterial. Man måste kunna få upp temperaturen i skorstenen till över 300 grader troligen. Troligen behöver man också ha en ganska kort skorsten ovanför kaminen. Kamin Lunda har bara en meter konvektorer ovanför kaminen, därefter en halvmeter rökrör och sist ett skorstensrör av dubbla rostfria rör med 50 mm isolering mellan. Det blir totalt en het del ovanför kamin på ca 2,5 meter till skorstenstoppen. Kamin Lundas totala skorstenshöjd är dock ca 4,5 meter då luftintaget börjar vid marken under huset och där kaminhöjden är 1,2 meter.
Det är  knappast möjligt att göra den här kontrollerade sotförbränningen i en gammal kakelugn. Där riskerar kaminen att spricka och brännaren blir för varm. Man kommer nog inte heller att få upp så höga temperaturer som behövs för att bränna sotet i skorstenen... Om man har en väldigt lång skorsten efter kaminen, t.ex. 6-8 meter som kan vara vanligt i gamla flervåningshus, så är det tveksamt om man får upp tillräcklig temperatur hela vägen upp. Det är sagt, och inte provat!

Station Lunda konstaterar efter två års eldning att sotning faktiskt inte är nödvändig i en modern kamin med en modern skorsten. Man ser bara till att elda för fullt lite nu och då och håller koll på skorsten och rör så att inte för mycket sot byggs upp. Ju mer sot i skorstenen, desto farligare blir det förstås att elda bort soten.

 

________________________________

Att det är lag på att en sotare ska inspektera och sota skorsten regelbundet beror dels på en säkerhetsfaktor. Alla är inte lika praktiska i handhavandet med eld. Vidare så finns det fortfarande äldre konstruktioner av eldstäder och skorstenar där mekanisk sotning är nödvändig. Det skulle vara farligt att elda bort soten i en murad skorsten med tunn skorstensstock och uttorkat gammalt virke i vind och tak. Dessutom beror det på att en yrkesgrupp och försäkringsbolag sätter press på politiker och ålägger medborgaren direktiv för att gynna omsättning.
Istället för att kräva att en sotare inspekterar skorstenen regelbundet, så borde det vara lag på att kamin och skorsten uppfyller ovanstående krav så att de tål en skorstensbrand.