Dricksvatten                                          365 liter
Klädtvätt                                                  3.000 liter
Tvagning                                                   150 liter
Matlagning                                              1.000 liter

Total vattenanvändning                 4.465 liter per person och år

Bevattning av matodling                 3.000 liter ?
Vattenanvändning i industrin      5.000 liter ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vatten renas i sitt naturliga kretslopp och finns i en konstant mängd på jorden. Ändå finns det anledning att vara sparsam med vattenanvändningen därför att all sådan innebär en påverkan av vattnet i sig och markerna där vattnet sedan passerar genom. Vatten samlas i sjöar, åar och till sist hav. Mänsklig avföring, kemikalier, gödningsämnen, organiskt och oorganiskt material följer med vattnet och sprider sig över hela jorden. Plastpartiklar från tvättning av syntetiska kläder når ut i världshaven och plankton får i sig dessa partiklar i tron att de är mat. Plast försvinner inte, det finfördelas i vatten och jord. Andra kemikaliska föreningar bryts ner, men det kan ta lång tid för vatten att renas, vilket det naturligt gör genom mark och sand, t.ex. i grusåsar. Det kan ta många år för vatten att passera genom markskikt tills det når grundvattennivå och det krävs enormt stora volymer av filtreringsmaterial för reningen av vatten. Artificiellt renat vatten är kostsamt och i tätorter så renas dricksvatten både kemiskt och mekaniskt. Man tillsätter i många områden även bakteriehämmande kemikalier som t.ex. klor.
Ekosystemskandalen i Aralsjön visar också att vi människor faktiskt kan plundra vattenresurser och suga upp minsta droppe för vårt eget behov. Exemplet Östersjön är inte mycket bättre där havsbottnarna är döda långt ut i skärgården och det är sen länge... Mälarens vatten är grumligt och förorenat... Människans exploatering av vattenresurserna är ett stort hot mot en hållbar utveckling.

År 2021 använder svensken ungefär 600 liter vatten om dagen. Det är 219.000 liter om året och beror på en enorm överkonsumtion. Norm Lunda visar att vattenanvändningen borde kunna vara 50 gånger mindre än vad den är idag! Det är mycket lätt att slösa med vatten när man har rinnande vatten i husen. Det finns mycket som både infrastrukturen och individen kan göra för att minska vattenanvändningen och framförallt att minska de kemikalier och partiklar som transporteras med vattnet.
I ett hållbart hushåll så använder man inte diskmedel för disk, ingen tvål eller schampo för tvagning, man tvättar inte bilen annat än med rent vatten och då helst regnvatten. Bilen behöver i princip aldrig tvättas alls då den spolas ren i trafiken. Spolarvätska ska förbjudas och endast vatten får användas för rengöring av vindruta. Man använder så lite syntetiska kläder som möjligt och ser till att avloppet är fritt från kemikalier, medikamenter, partiklar i så hög grad som det är möjligt.

Samhället måste ta avloppsvatten och vattenanvändning på mycket större allvar. Tills nu har inställningen varit att medborgare och industri får använda så mycket vatten de vill och kan. Samhället tar bara ansvar för reningen. Men reningen ska sättas inom citationstecken, för det är inte fullt ut möjligt eller rimligt att rena allt använt vatten från allt som människan har tillfört det. Det är vattenanvändningen och kvaliteten på avloppsvattnet som måste förbättras. Den nuvarande vattenanvändningen är allt annat än hållbar.

Användning av vatten för matodling, både för hushållsodling och för jordbruksodling måste effektiviseras maximalt. Bevattning av trädgårdsväxter och gräsmattor ska inte förekomma över huvudtaget. Industrin har mycket att göra för att spara på vatten och förbättra kvaliteten på avloppsvattnet. Det är viktigt att ställa högsta krav på industriell användning av vatten och kanske förbjuda den där produkten inte är nödvändig, eller vattenbehovet kan avvaras. Idag sätts inga gränser för vattenanvändningen eller avloppsmängder.