I ÖVERGÅNGEN FRÅN FOSSILA BRÄNSLEN till biologiska och förnyelsebara sådana, så är det milt sagt motsägelsefullt att mänskligheten fortsätter att använda cement.
Cementgrunder för hus är närmast standard i Sverige idag, ändå är cement en mycket energikrävande produkt att framställa, cementplattan som husgrund är en fatalt misslyckad konstruktion som vare sig är lätt att riva eller att bygga om. Hur ska man göra när man vill lägga nya rör i plattan? Det blir till att riva upp golv och platta och fräsa nya spår och gjuta in nya rör…
Vägar och broar byggs av cement. Den nya dragningen av E4:an förbi Uppsala är en cementplatta. Nu visade det sig att den inte höll i 40 år som det var sagt och dessutom var en väldigt bullrig beläggning. Den höll bara knappt 10 år, och nu har man blivit tvungen att asfaltera den i alla fall…

Vad är då cement? Det är en naturprodukt, säger förespråkarna för dessa användning, och onekligen är det en lättanvänd och till vissa ändamål överlägsen produkt i byggsammanhang. Men miljömässigt så bör man tänka på att cement är en kalkprodukt och kalk, det är något som härstammar från fossila korallrev. I Sverige är det mest Gotland som är känd för sina kalktillgångar. Gotland var en gång i forntiden ett stort korallrev i ett större hav. När vi tänker på korallrev i dagens värld så är det väl atoller i Indonesiska oceanen som vi först kommer att tänka på. De är hotade ekosystem som drabbas i allt högre grad av mänsklighetens förorening och exploatering av planetens resurser. I Norden finns inga korallrev och alltså ingen återväxt av kalktillgångar.
Kalk, liksom bergolja, naturgas och andra fossila produkter minskar dramatiskt på grund av att det är för många människor som tillsammans överexploaterar jordens resurser.

Cement som förutom att vara en fossil och utdöende resurs är mycket energikrävande i sin framställning. Gotland har landets högsta CO2 påverkan pågrund av cementproduktionen och man uppskattar globalt att cementtillverkning utgör 25% av världens koldioxidutsläpp! Cement är alltså inte en hållbar produkt och dess användning borde begränsas till de ändamål där den är svår att ersätta. cementplattor som husgrunder bör förbjudas, det är dåliga och ohållbara konstruktioner som är lätta att ersätta med rejäla krypgrunder som egentligen bara är luft och som dessutom är bra lagerutrymmen, som skapar god ventilation för husets golv utifrån, och där det är mycket enkelt att bygga ut, reparera och renovera. Det finns helt enkelt ingen anledning att bygga husgrunder av cement. cement används för trappor, det läggs gångar av cementplattor etc.
Vägar av cement har visat sig vara dåliga och broar av cement kan ersättas av järnbroar. Det finns i de flest fall en god ersättning för cement. Ska man nu använda cement så kan man ju blanda ut den med andra produkter som man gör i lättcement där det är lerkulor som fungerar som fyllnadsmassa och dessutom gör cementen lättare. Andelen sand och grus kan ökas i många konstruktioner.

Det är hög tid att överväga varför vi bygger överhuvud taget. Byggandet är ett hot mot en hållbar utveckling eftersom alla mänskliga konstruktioner tar mark i anspråk som borde använts till biologisk bränsleproduktion, odling av mat mm. Och inte minst så tar byggnader mark i anspråk som annars skulle vara ett kolupptag. Med varje byggnad så minskar också arealen för den biodiversitet som är grundpelaren i ekosystemen på jorden. Byggandet måste minska och ett nationellt byggstopp är i stort sett ett måste för att vända utvecklingen mot en hållbar sådan. Antalet bostäder måste minskas, antalet byggnader och vägar måste minska. Av de resurser som finns i dessa rivningsprojekt kan mycket återvinnas och återanvändas för renovering av de byggnader vi behöver.

Cement är en fossil produkt. Den bör klassas som en ohållbar produkt eftersom det inte finns någon återväxt av kalk. Det är inte bara råolja som nått sin topp. Vi har nått ett globalt “Peak Everything”. Cement slukar tillverkningsenergi. Cementframställningen lär stå för hela 25% av världens koldioxidutsläpp! Kalkbrott ligger ofta i områden med höga naturvärden, som de gör på Norra Gotland. Cement går ofta lätt att ersätta med andra produkter som är förnyelsebara.

Det är dags att fasa ut även cement.