NÄR VI SER en representant för regeringen i Belarus uttala sig i media, så säger han att Belarus går mot bättre tider, att man har fullt utvecklad demokrati och en ljus framtid. Det är så mycket lögn att övriga världen bara suckar.
Vi har fått vänja oss vid att oseriösa företag och regeringar ljuger. Det hör liksom till den kapitalistiska tidsandan. När det är vinstintressen som står i fokus, så gör man vad som helst för att uppnå vinstmålen. Man bedriver skrupellöst propagandakampanjer baserade på lögner och man har pengar att göra det med (!).
Svenska arbetsgivarorganisationen “Svenskt näringsliv” är ett bra exempel. Här finns det kopiösa mängder resurser. Man anställer en VD som får 500.000 kronor i månaden i lön och som kan bedriva personlig lobbyverksamhet och skriva böcker om hur bra verksamheten är eller som en fd. VD, Stefan Fölster gjorde, skriva en bok om miljön som blir rena farsen av lögner och förvrängningar av sanningen. Svenskt näringsliv bedriver affischkampanjer för att lura svenska folket till att tro att det är tillväxt man behöver, vilket i själva verket är en fråga om att ge ett fåtal redan rika en kortsiktlig vinst...
Sveaskog som är det statligt ägda skogsbolaget och som äger mest skog i Sverige, har anställt en “skogspolitik chef”. Själva titeln talar sitt tydliga språk. Man har anställt en person för att ljuga utåt, inför press och medborgare. När Greenpeace avslöjar Sveaskog med att avverka gammelskog och att plundra skogarna kring Muonio genom kalavverkning, så skickar den skogspolitiska chefen ut ett brev där denne påstår att allt är felaktigheter. Det är det inte. Det är Sveaskog som ljuger helt enkelt. Man har vare sig haft samspråk med samebyn i Muounio om avverkningarna som hotar rennäring och biodiversitet eller skyddat gammelskogar som man fortsatt skövlar med kalhyggesbruk. Att den skogspolitiska chefen påstår att man är påväg mot en omställning till ett hållbart skogsbruk, visar tydligt att man vare sig har ett hållbart skogsbruk eller tänker införa det. Det skulle man i så fall gjort för länge sen.
Kampanjen “Den svenska skogen”  är ett regelrätt bedrägeri av lögner om den svenska skogen och dess framtid. Man försöker att få det att se ut som att svenskt skogsbruk är grönt och hållbart. Man påstår utan något som helst underlag att svenskt skogsbruk är vår gröna framtid. Man visar upp gröna lummiga skogar på bild. Ingenting är mer missvisande än den "svenska skogens" vision. Svenska skogar skövlas, man tar ut 60% av återväxten, man kalhugger enorma ytor som dödar allt liv på platsen och man återinplanterar förädlade, icke härdade trädarter som inte hör hemma i den svenska skogen. Man har drivit skogen från att vara skog till att bli en artificiell plantering. “Svenska skogen” är en gröntvättarkampanj som drivs av LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik skog och Sveaskog. Efter påtryckningar från Greenpeace har Sveaskog dragit sig ur kampanjen påstås det, men de står fortsatt kvar som ansvariga på kampanjens hemsida. I detta projekt anställer man en stor uppsättning av marknadsmänniskor och lägger ner miljarder kronor, för att manipulera svenska folket till att få dom att tro på något som inte är sant. Man producerar reklamfilmer och artiklar, och hemsida i Sveriges kanske största bedrägeriprojekt någonsin. Principen är enkel, man säger GRÖNT, men man handlar SVART.

 

Länkar:
Den svenska skogen