BOKRECENSION

Boktitel: Time to Eat the Dog? - A Real Guide to Sustainable living
Författare: Robert and Brenda Vale, Nya Zeeland
Utgivningsår: 2009
Bokform: Tryckt bok (den kan dock hittas som pdf på internet)

 

Professorsparet Robert och Brenda Vale är båda forskare vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland. De forskar på Ecologiskt fotavtryck, lågenergihus mm.
Boken som skrevs 2009 är i allra högsta grad aktuell även idag. Situationen som beskrivs i boken har inte blivit bättre, tvärtom så är trenderna mot ökad resursanvändning och minskande tillgångar mycket påtaglig.
Boken är fram till idag den som bäst beskriver mänsklighetens situation på planeten och vad som måste göras för att förändra den i det systemskifte som är nödvändigt för att uppnå en hållbar situation.

______________________________________________________

Jorden och dess resurser är begränsade, ändå är vi till synes insnärjda i ett system av tillväxt: befolkningstillväxt och tillväxt av inkomster och konsumtion. Från den här utgångspunkten försöker boken att klargöra vad Hållbarhet innebär. Robert och Brenda Vale har samlat data från källor runt hela världen och från dessa data uppmuntrar författarna läsaren att själv dra slutsatser.

INTRODUCTION
Den oväntade inledningen handlar om att en av författarna (man kan gissa vilken), i sin barndom hade som favorit, en hjälte i en serietidning som utspelade sig i en framtid där människor bodde på Mars och hade rymdresor som vardag. Dan Dare, hjälten i serien utmanades ständigt av hot från utomjordingar, men också av intraplanetära problem. Bilden av hjälten som försöker att rädda planeten speglar bokens vision av vad Hållbarhet innebär.

“Please sir, - Can I have some more?
Ett kort konstaterande av att världen bygger på tillväxt följs av frågan om vi kan fortsätta att ha tillväxt på en begränsad planet med begränsande resurser. En andra fråga som författarna ställer är en undran om när vi kommer att få nog. Svaret på den frågan blir att ingen utom möjligen Kina ställts sig frågan om när vi har tillräckligt många människor och att det inte tycks finnas något slut på den mänskliga expansionen.

Environment first
En intressant aspekt på boken är att författarna förklarar att man fokuserar enbart på ekologisk hållbarhet, inte på ekonomisk eller social hållbarhet, vilka annars ingår som ett paket i de flesta definitioner av vad hållbarhet är och har gjort så sedan Brundtlandrapporten från FN år 1987.
Argumentet är att det är miljön och ekologin som är fundamentet på planeten, om den förstörs, så försörs också de sociala och ekonomiska förutsättningarna.

Economics: Science or Religion?
Ekonomi som det praktiseras kan beskrivas som den farligaste fundamentalismen i världen. Den kallas ofta en vetenskap, men på många sätt är den snarast en religion. Så sammanfattar Vales det rådande ekonomiska systemet och tar upp exempel på hur människors konsumtion är uppmuntrad till slöseri av lyxprodukter istället för långsiktiga och hållbara investeringar. En av de största utmaningarna är att hitta en väg som ger solfångare lika stor status som en bil har idag, anser Vales.

How can we measure Sustainability?
Genom att mäta landresurser, mäta energi, och göra livscykelanalyser kan hållbarhet mätas. På så vis kan man också få siffror och statistik som förutsättningar för målsättningar och inriktning på ett samhällsbyggande och en livsstil som är hållbar.

We stole the future
Att man upptäckte en ökning av koldioxid i atmosfären på observatoriet beläget på vulkanen Mauna Loa på Hawai 1957 ledde till en FN konferens i Stockholm 1972. Där sammanfattade man 26 principer för att människan inte skulle förstöra planeten.
Trots detta fortsatte investeringar i tillväxt och hänsynslös exploatering av planetens resurser.

_______

FOOD
Den nuvarande globaliseringen har lett till antagandet att om en efterfrågan kan bemötas, så ska den göra det. Vi är erbjudna gröna bönor som är odlade i Afrika och som säljs i Storbrittanien och som är fraktade dit med flyg och tomater mitt i vintern som är odlade långt från konsumenten till en hög energi- och transportkostnad.
På Nya Zealand konsumerar befolkningen 39% mer mat än vad man egentligen behöver enligt FAOs rekommendationer.
Den totala energikostnader för att producera mat visade sig enligt en undersökning i Storbritannien på 1970-talet vara fem gånger mer än energiinnehållet i maten. Nya rapporter visar att kostnaden för att producera mat har ökat till uppemot 10 gånger mer än innehållet i maten. Trenden är tydligt att vi istället för att minska resurskostnaderna för matproduktionen, så ökar vi kostnaderna genom fjärrproduktion av mat och genom att erbjuda konsumenten allt större utbud av matvaror, särskilt exklusiva sådana.
Kapitlet om mat ger många exempel, statistik och siffror på hur mat i allt högre grad produceras ohållbart och att vi konsumerar mat lika ohållbart.
Författarna avsluta kapitlet med att rekommendera oss att odla vår egen mat i möjligaste mån och att alltid handla ekologiska matvaror, äta mindre kött och att äta med måtta.

TRANSPORT
I kapitlet diskuteras valet av bil och alternativ till fossila bränslen. Gång och cykling som exempel på transporter som inte behöver någon extra energi förutom människans egen arbetskraft diskuteras och även kollektiva transport och dess konsekvenser inkluderas med mycket energistatistik.
Författarna sammanfattar kapitlet med att rekommendera att resa mindre, använda gång och cykel som transportsätt i möjligaste mån, att avstå utlandsresor och istället semestra i hemlandet samt att betrakta flygresor som en mycket extraordinär lyx.

BUILDINGS
Det är sagt att 50% av världens energi används i byggnader och boende. Boken försöker att visa på hur konsumtion av energi och resurser i högsta grad är en fråga om vilka val människor gör. Spelar man inte golf, så behöver man inte tillverka golfbollar, om man inte arbetar så behöver man inte bekymra sig över hur man ska ta sig till en arbetsplats. På samma sätt är behovet av ett hus något som finns där därför att konsumenten vill ha det och därför att producenten kan göra en förtjänst på det.
Kapitlet beskriver möjligheterna att minska energi- och resursanvändning både i byggandet av hus och i användningen av det.
Sammanfattningsvis så har utvecklingen gått mot att effektivisera design och byggteknologi. Det missar målet mot ett energireducerat boende. Istället pekar författarna på hur man kan reducera storleken på hus och minska energibehovet genom att minska sina behov.

STUFF WE HAVE AT HOME
Kläder och Tvätt behandlas ingående. Datorer och elektronikutrustning diskuteras också.
Bokens kanske mest omstörtande och originella ämne är att diskutera husdjurens resurspåverkan. Vales analyserar Katter och hundars miljöpåverkan och ställer djurvännen mot väggen. Det är framförallt miljöpåverkningen av att producera djurmat som diskuteras i kapitlet, vilket är en av bokens begränsningar. Man kan undra varför inte författarna har analyserat det alltmer ökande behovet av att förse husdjuren med läkarvård där man bygger stora djursjukhus och producerar läkemedel. Eller varför inte de ökande tillbehören för hundar och katter som har skapat butiker specialiserade på just tillbehör till husdjuren. Hundar kräver också transporter och det blir allt vanligare att man tar bilen för att “gå ut” med hunden…
Författarna Vales pekar verkligen på ett av de största och allvarligaste områdena av meningslös resursanvändning och dess konsekvenser som globalt sett är mycket omfattande.
Med det stora ekologiska fotavtryck som husdjur utgör så rekommenderar författarna att man inte ska ha något husdjur alls, och ifall man nu ska ha något skaffar ett som går att äta, eller som man delar på med andra, och om man nu anser att man måste ha ett, skaffar ett litet djur.

TIME TO SPARE
I det här kapitlet analyseras några fritidsaktiviteter och sporter. Tennis, Golf, Fotboll, Skidåkning och Simning och Drakbåtstävling. Dessa sporters fotavtryck för landareal ges siffror och det blir med tanke på hur många människor som är involverade en ganska dramatisk påverkan. Golf är en av de mest landarealkrävande sporterna konstaterar författarna. Efter att ha formulerat fotavtrycket för land, så diskuteras frågan om transporter i samband med dessa aktiviteter.
Samlaraktiviteters miljöpåverkan tas upp och slutsatsen är att samlande, precis som husdjur, utgör en större miljöpåverkan ju större föremålen är, stor hund eller stort samlarobjekt ger i grunden större miljöpåverkan.
Slutligen så diskuteras även aktiviteter som inte har någon större miljöpåverkan. Matlagning, trädgårdsarbete, reparationsarbeten mm.
Vales kommenterar att spela golf inte innebär en bråkdel så stort ekologiskt fotavtryck som att äga en stor hund som en Alsatian. Om man bor nära golfbanan och inte tar bilen dit, så blir fotavtrycket inte större än att äga en hamster enligt författarna. Många aktiviteter som att sy och laga kläder, reparera och underhålla hus och saker man äger själv har inte bara ett litet fotavtryck, men kan också innebära en positiv påverkan genom bättre hälsa och mindre konsumtion.

WORK
Det verkliga problemet med arbete, menar Vales, är inte vad vi gör, inte heller hur vi transporterar oss till arbetet eller vilken sorts byggnad som vi utför arbetet inom. Det är istället frågan om att vi gör för mycket arbete för att leva upp till en ständigt ökande livsstandard, som är formulerad enbart av vårt materiellt ägande. Om vi ska hitta fram till en livsstil som är något så när i linje med en hållbar utveckling, så innebär det att ha färre saker, bo i mindre hus och resa mindre på långa semesterresor. Det behövs inte en tränad ekonom för att se att detta innebär att vi också måste arbeta mindre.
Vales påvisar hur vi har ökat arbetets timmar sen 1950-talet. Då var det ganska vanligt att bara en i hemmet arbetade, medan det nu nästan uteslutande är båda i ett hushållspar som arbetar.
Att leva hållbart innebär minskad konsumtion, vilket i sin tur innebär att arbeta mindre. Problemet är att världen inte är anpassad för dom som vill dela jobb eller arbeta deltid permanent. Varje regering som har uppriktiga mål att nå en hållbar situation måste på allvar överväga de här frågorna menar författarna Vales.
Var vi arbetar har stor betydelse för det miljömässiga fotavtrycket för arbetet. Resor till arbetet måste minska och att jobba hemifrån samt bo nära arbetsplatsen är några viktiga ändringar som måste införas i samhället.
Att resa inom arbetet är också ett stort problem och Vales tar upp ämnet Konferenser och redovisar en del statistik från olika exempelfall.
Det papperslösa kontoret är ett perspektiv på arbetsplatsen som Vales uppvisar statistik för och slutligen så summerar de att vi måste arbeta mindre, använda oss av videokonferenser och att tänka innan vi skriver ut något på papper.

RITES OF PASSAGE
Ett ganska oväntat exempel i boken omfattar bröllop och begravningar och hur mycket de kostar i resurser i många kulturer.

CONCLUSION
Det är år 1955 i den futuristiska serien med Dan Dare, framtidspiloten. Jorden har slut på mat och en expedition går till planeten Venus som tros vara bebodd, för att utröna om det går att odla mat där. Invånarna på Venus gör väpnat motstånd, men Dan Dare lyckas demobilisera deras avancerade teknologi och utan den står de sig slätt och måste fly. Sensmoralen är att teknik inte löser alla våra problem.
En stor del av problemet med Hållbarhet anser Vales är att prioritera inom ett stort omfång av olika områden. Allt från flygresor till plastpåsar, vars problem vi översköljs med av media dagligen. Ett tillvägagångssätt är att rangordna dom efter deras nödvändighet för överlevnad. Författarna fortsätter att behandla de fyra olika elementen Luft, Jord, Eld och Vatten sett ur våra grundläggande behov av dom.
Men den viktigaste slutsatsen och som hela boken kretsar runt är att det är våra enskilda val som avgör om vi ska kunna uppnå en hållbar situation eller inte.

 

Länkar:
Time to Eat the Dog?