I SEPTEMBER 2021 väljer Kungliga Vetenskapsakademien den beryktade Investorkapitalisten Marcus Wallenberg som ordförande. Det är ett tydligt ställningstagande från en verksamhet som säger sig bygga broar mellan vetenskap, näringsliv och akademi. IVAs vision är “Teknologi i mänsklighetens tjänst”, vilket sannolikt är avsett att tolkas som att verksamheten ska ses som filantropisk och humanistisk. IVA samlar kompetens inom teknikområden, bla inom skogsnäring och bioteknik och maskinteknik.
Vetenskapsakademien finansieras genom bidrag från näringsliv och statsbidrag och det är inte svårt att känna igen mönstret. En verksamhet blir beroende av och underkastar sig den som finansierar verksamheten. I det här fallet så blir det de kapitalstarka storbolagen och investmenkapitalister och det är verksamheter som enkom verkar för vinstintressen. För IVA leder det till att man drivs emot att stärka förutsättningar för affärsverksamheter där lönsamhet sätts i första rummet. Det innebär en strävan om att få ekorrhjulen att spinna fortare.
Genom att vara finansierad av näringslivet så underordnar sig IVA vinstintressenas mål och blir en av alla dessa ensidiga lobbykanaler som redan överhopar beslutsfattare, politiker, forskare och medborgare med vinklad information och forskning för att bilda en opinion som stärker spekulationsekonomi och ett skövlande näringsliv som representerar den kortsiktliga profiten och en fortsatt plundring av jordens resurser. Vetenskap blir i IVA inte en objektiv forskning för hållbar utveckling, utan ett subjektivt underhåll av de krafter som skapar en ohållbar utveckling.

Någon hållbarhetsprofil ser vi inte hos den kungliga vetenskapsakademien, inte heller ser vi till ett uns av helhetssyn eller ekologisk hållbarhetsutveckling. Hur hade det varit om IVA hade valt någon från Stockholms Resilence Center som ordförande istället, eller kanske en ekolog eller hållbarhetsforskare? Är det rimligt att en vetenskapsakademi som utger sig för att vara filantropisk verkar tvärtemot FN:s 17 globala mål om en hållbar utveckling? Är det rimligt att IVA får statsbidrag och att skattebetalare ska finansiera en subjektiv akademisk verksamhet som styr vetenskapsforskningen mot allt mer degenerativa mål?
Med valet av Wallenberg som ordförande tar IVA och vetenskapen ett stort steg bakåt i landet baklänges och det är i en tid när alla krafter behövs för att ställa om till hållbarhet.

Det är hög tid att Sverige tar itu med orsakerna till den ohållbara utvecklingen med dess konsekvenser och river ner de rigida institutioner som förvaltar den.

 

Länkar:
Kungliga Vetenskapsakademien