UPPDRAG GRANSKNING på SVT har gjort ett bra jobb med dokumentären “Den sista ålen” publicerad 2021.
Ålar och andra fiskar blir massakrerade i Svenska vattenkraftverk som inte har några helhetslösningar för att vattenlevande djur ska kunna passera utan risk för att hamna i turbinerna. Det är förstås ganska enkelt att sätta upp galler för insuget till turbinerna och att bygga en naturlig forsränna vid sidan av kraftverket.
Istället så använder man sig av det betydligt billigare alternativet med att importera brittiska ålyngel som man fraktar förbi kraftverken och likaså fiskar upp ål ovanför kraftverken för att sen släppa ut dom i havet. Åtgärden tar ingen hänsyn till ålens komplicerade och fortsatt outredda livscykel. Programmet antyder att det finns problem med att ålarna inte klarar av den här flytten, utan blir förvirrade och rör sig åt fel håll och vid fel tid. Ålarnas inre klocka och navigation är störd. Åtgärderna från svenska kraftbolag är ett gröntvättningsprojekt.
UG avslöjar att Vattenfall som är den största aktören av kraftbolagen har valt att uppsåtligt låta bli att investera i lösningar och skydd för ål och andra fiskar, därför att man vill ha en högre vinst än den man redan har på 8-15 miljarder årligen. De få miljoner som det skulle kosta att värna om ekosystemen sparar man in på därför att man så girigt sätter vinstintresset i första hand. Ålen och kraftbolagen är inte det första och enda exemplet på att problemen bakom Sveriges produktion ligger i ägandet. Det gäller skogsbruk, jordbruk såväl som energiförsörjning.

UG tar också upp exemplet från Falkenberg, där en Ingemar Alenäs, kommunekolog, har lyckats få kommunen att vidta åtgärder för ålen att passera kraftverket och till och med att få det samhällsekonomiskt lönsamt.
Ett regenerativt system har alla att vinna på, ändå fortsätter Sverige på den degenerativa banan och framstår alltmer som en värsting i Världen när det gäller att förstöra ekosystemen. Dokumentären gör det tydligt att de krafter som kämpar för och vidtar åtgärder för ekosystemens fortlevnad alla kommer underifrån och från enskilda personer.

Det är beklämmande att Sveriges Regering gör så lite för att se till att våra ekosystems hälsa hålls i gott skick. Ett minimikrav på Kraftbolagen vore att de säkrar ekosystemens hälsa och om de inte gör det så ska straff-föreläggande kunna innebära att de kan mista äganderätten.
Men Sveriges Regering arbetar åt motsatt håll. Vi har en statsminister som ber EU om att SLIPPA kontinuitetsbruket i svenska skogar, en landsbygdsminister som anser att skogsbruket är hållbart, en näringsminister som många anser begår grundlagsbrott genom att låta Cementa få dispens och fortsätta med sina miljöbrott, trots dom i Miljödomstolen och trots att kalk är en fossil produkt som inte ska produceras. Vi ser en regering som inte har vidtagit några åtgärder för att hindra ålens och många andra vattelevande djurs utrotning i sveriges  vattensystem. Nu har Europadomstolen begärt att Sveriges vattenkraft ska undergå en miljöprövning. Det är i sig ett underbetyg åt Sveriges regering.
Sveriges regering inte bara sympatiserar med rövarkulturen, den ÄR rövarkulturen.

 

Länkar:
Den sista ålen