Station Lunda

DET SOM ÄR SPECIELLT med Station Lundahuset är att det inte är särskilt speciellt alls. Det har inga nya och högteknologiska lösningar. Det finns inga superisolerade fyrglasfönster fyllda med ädelgas, utan bara dubbla öppningsbara fönster från 1970-talet. Isoleringen i väggar, tak och golv är ordinär glasull med 20 cm i väggar och golv, samt 40 cm i taket. Huset är byggt av ordinära trävaror från närmaste byggvaruhus. Taket är täckt med tjärpapp. Huset är byggt av trä till 99%. Stomme, balkar, golv och panel inomhus såväl som utomhus är av obehandlad trä. Ca 30% av trävarorna är återanvänt trä från tidigare hus på platsen. Huset har nätel och egen borrad vattenbrunn. Vatten är inte indraget, utan man hämtar ifrån brunnen.

Lundahuset är ett lågteknologiskt hus.
Huset på Station Lunda är ett lösvirkeshus som vem som helst kan bygga.
Huset är byggt av en person med handverktyg. Handsåg och skruvdragare är de huvudsakliga verktygen som använts. Byggkostnaden är 350.000 kronor inklusive inredning, kyl, frys och vedkamin etc.
Trädgården är en skogstomt som har 100 m2 odlingsytor för att producera mat till hushållet.
Det är kanske inte ens ett Ekohus, men det är troligen mer ekologiskt anpassat än något annat hus i Sverige? Det är kanske Sveriges mest hållbara hus och boende, både för människa och natur?!?

Bakgrund om Ekohus
Det har sedan 1970-talet forskats och provats att bygga många exklusiva varianter av ekohus. Man har försökt att konstruera hus som är helt självförsörjande på energi och där avloppet är ett slutet system. Drömmen om ett “nollhus” har aldrig förverkligats. Istället har varje ekohusexperiment fallit i glömska därför att de blivit för dyra eller på andra sätt varit orealistiska. Stora bygg- och underhållskostnader har bara fungerat på experimentnivå. System som skapat sekundära problem som fukt och mögel, dålig luft eller andra problem har blivit resultatet när man försökt att övervinna naturlagarna. Själva grundtanken är byggd på myten om "perpetuum mobile", evighetsmaskinen...
Vi ser idag hur man fortsätter att försöka hitta avancerade lösningar för ekohus. Som ETCbyggs trähus för att ta ett exempel. Ventilationskostnaden för dessa hus är ENORM. Att husen byggs av trä är bra, men man bygger med betongplatta, vilket inte är vare sig bra eller ekologiskt hållbart. Betong är en fossil produkt från fossila korallrev som det inte finns någon återväxt av. Betong borde vara förbjudet i alla ekohus. För att få det att se ut som att det är ekohus, så måste man ljuga genom att förvränga begreppet “klimatpositiv”, så att det ska passa in i den kostsamma konstruktionen. Husen är mycket dyra att bo i . Över 9.000 kronor i månadshyra är ENORMT, och då äger man inte ens lägenheten! ETC-husen bygger på nätansluten solelsproduktion. Den är dyr och kräver ett lagringsbatteri som inte finns. ETCbygg är ett gröntvättningsprojekt där konsekvensen är en miljöbelastande ekolyx som inte är ekologiskt hållbar.
I Göteborg har Hans-Olof Nilsson byggt ett hus med vätgaslagring av solel. Projektet är helt orealistiskt för vanliga människor. Huset är på 500 m2 och kostnaden är multimiljoner! Det är bara självförsörjande till en väldigt hög materiell och ekonomisk kostnad. Huset är i mångmiljonklassen. Inget för den ordinära medborgaren. Det är ett ultima thule - drömprojekt för den som har råd att leka med orealistiska drömmar.

Ekohus Station Lunda
Huset på Station Lunda visar att lösningarna redan finns här, och att de inte har mycket med byggtekniken att göra. Istället så är ekohusets låga miljöpåverkan här skapad genom en minimerad energianvändning och livsstil. Enkelhet är den genomgående principen.
Lundahuset är placerat på sluttningen ner mot åkern. Det ligger på en rullstensås, vilket innebär att platsen är naturligt torr och dränerad.
Huset på Station Lunda är byggt med plintgrund. Det är den sundaste och mest kostnadseffektiva husgrundslösningen. Den borde vara standard för alla byggnader. Golvet är ca 60 cm höjd över marken. Det innebär att man inte behöver gräva eller påverka markytan. Plintgrunden påverkar inte naturen på platsen. Man behöver inte heller gjuta en betongplatta. Med plintgrunden får man en isolering från marken både vad det gäller fukt och temperatur. På sommaren blir huset svalt, på vintern blir det varmt på golvet. Man kommer åt att renovera golvet underifrån och att installera rör och ledningar under huset och samtidigt så kan man förvara byggvirke och annat material här.
Varför bygger man idag betongplattor som husgrund? Varför inte betongplattor är förbjudna för längesen är bara en av många konsekvenser av det svenska rövarsamhället! De finns därför att maskinentreprenörer vill hitta möjligheter för att kunna ta betalt och göra sig själv vinster…
Huset på Lunda har ingen ventilationskostnad. Man öppnar dörr och fönster vid behov. Det är en myt att man skulle behöva byta luften flera gånger i timmen. Det sker alltid en viss cirkulation genom att trä inte är helt tätt och genom att man går ut och in i huset. Det behöver nästan inte vädras alls. Det är mest för att få ner luftfuktigheten på sommaren eller för att vädra bort matos från en bränd kastrull som man glömt på spisen, som man vädrar. Genom att inte ha några ventilationsrör eller fläktar så finns det inget som kan samla damm och bakterier och inget annat att göra rent utöver den vanliga husstädningen. Inga energikostnader för ventilationen alls. På sommaren står ytterdörren för det mesta öppen med ett insektsnät som av sig själv slår igen efter in- och utträde. På sommaren är det full ventilation.
Husets utedass behöver ingen trekammarbrunn. Det är skogens nedbrytare som ser till att skiten försvinner. Naturens nedbrytare, Tordyvlar och spyflugor, maskar och svampar gör sitt arbete… Utedasset, om det är riktigt utformat är världens mest kostnads- och resurseffektiva toalett. Det har dessutom nästan ingen miljöpåverkan alls. Minimala materiella resurser behövs för ett utedass och det kostar nästan ingenting alls att bygga. Utedasset är underhållsfritt. Inget behöver tömmas, allt förbränns på platsen. Tordyvlarna flyger iväg med “skiten”.
Ett gråvatten i form av potatisvatten och liknande som rinner ut ur köksbänkens avlopp leds bort i ett dräneringsrör. Det kostar ingenting och ingen slambil behöver komma och tömma en snuskig tank. Det finns inga avloppstankar här. Avloppsvattnet är så lite miljöbelastande att det i stort sett kan drickas eller i alla fall användas på odlingarna om man vill. Det gör man inte på Station Lunda, utan det leds bara ut och dräneras bort. Det försvinner i ekosystemets nedbrytningssystem.
Det finns inget indraget vatten på Station Lunda. Man går och hämtar vatten direkt ifrån brunnen. Det är friskt och rent rullstensåsrenat vatten med ph runt 8. Kallt och färskt vatten varje gång, inga slam- och bakterieansamlingar i långa rörledningar. Inget klor och inga PFAS. Varmt vatten behövs vare sig för att göra rent golv eller för tvagning. Man tvättar sig på Lunda i kallt friskt vatten utan tvål och schampo. Det är bättre för huden och bättre för miljön. Inga rörledningar eller ackumulatortankar, inga styrdon och ingen elektronik för vatten. Inget våtrum och inga fuktproblem!!
Gasspisen löser det dagliga behovet av matlagningsenergi. Tillsvidare så används naturgas. Vi skulle hellre ha extraherad biogas, som borde fungera. Men det finns inte kommersiellt tillgängligt ännu. Uppsala har en stor biogasanläggning, men gasen får bara köpas för förbrukning till bilar, vilket är en väldigt ineffektiv användning av biogasen. Skulle denna gas istället användas för matlagningsbehov, så skulle den räcka till större delen av Uppsalas nuvarande behov, och räcka fullt ut om invånarna anpassade sin förbrukning!
Belysningsenergin på Station Lunda är bara 10 kWh per år. Det beror på världens mest effektiva belysningssystem som är byggt med särskilt elektronik som inte har någon standbybelastning och som är 95% effektiv. LED-elementen är de mest effektiva med 220 Lumen per Watt… Dessutom finns möjlighet att dimma belysning, vilket gör en stor besparing när man bara behöver ett mysigt ledljus i rummet och som också är bättre för människans psykologiska ljusbehov. Vi mår helt enkelt bättre med varierande ljusstyrkor och ljustemperaturer under dygnet.
Kyl- och frys står utomhus. Det innebär att frysen drar mycket betydligt mycket mindre energi än om den är placerad i en varm omgivning. En gammal frys blir lika energisnål som en dyr och nyproducerad med högsta energieffektivitet. Ekohuset kommer framöver att bygga ett kylrum med olika temperaturnivåer för lagring av allt från potatis, till äpplen och frysvaror… Det är planerat och blir faktiskt lite “speciellt”.
Uppvärmning sker helt och hållet med ved. Veden införskaffas manuellt och lokalt utan maskiner eller kalhyggesavverkning. Vedkaminen är specialbyggd och högeffektiv. Huset värms bara upp från mitten av december till i mitten av maj (fem månader). Under sommarhalvåret ( 7 månader) tillförs ingen uppvärmingsenergi alls.
Ytterpanelen på huset är målat med lerfärg. Leran är hämtad från ån ute på fältet och sen silad i vatten. Det är de finare partiklarna man vill ha kvar och som bildar en naturens nanoteknik som gör att färgen utan lösningsmedel eller konsistensgivare fäster även på ohyvlat virke. Färgen ger också ett mögelskydd pga dess innehåll av salter och mineraler.
Trädgården är mestadels en skogstomt som inte röjs med maskiner. Här finns Ekar och Tallar och några stora Björkar. Området är luftigt och har ängsmarksartad karaktär med övergång till tall-ekskog. Det slås med lie för att ge kompost och ny jord samt för att hålla ytorna runt bärbuskar och odlingar samt gångvägar öppna och kortklippta. Biodiversiteten ökar här från år till år genom människans diskreta och lågintensiva påverkan…. Här bor Rödstjärtar, Koltrastar, Igelkottar, Sandödlor, Skogsmöss, Sandsteklar, Guldsteklar, Humlor och bin mfl i samverkan med människan. Biodiversiteten har ökat med vår diskreta påverkan på platsen.
Ekonomin för ekohuset är ganska enkel genom att inga lån har tagits för byggnationen. Husets byggnation har bekostats genom att köpa och bygga efterhand och över tid. Man sparar tills man har råd att köpa fasadpanelen för 10.000 kronor, eller tar en sida i taget varje månad… Inga banklån, inga skulder eller amorteringar! När huset är färdigt är det också färdigbetalt och man bor i princip gratis i framtiden. Det är inte banken som äger huset. Det är husägaren som äger huset!

Fakta talar sitt tydliga språk. Huset på Station Lunda slår ALLA såkallade “ekohus” tio- till hundrafaldigt när man tittar på statistiken. I vissa moment även tusenfaldigt! Allt från byggkostnad till energianvändning är minst tio gånger lägre än konventionella hus. Man bor dessutom bättre och man bor billigare och man belastar miljö och klimat minimalt. Resursanspråken är minimala. Dessutom så gynnas ekosystemen och det skapas en ökad ekologisk kvalité i området. Ekohuset på Station Lunda är troligen Sveriges bästa ekohus och det är inget speciellt med det! Man har byggt och bott så här i många hundratals år! Huset visar tydligt att det inte är ny teknik som löser problem, utan att det istället främst handlar om att välja en lågteknologisk och minimerande livsstil för att uppnå en ekologisk hållbarhet.

_____________________________

FAKTA för Huset på Station Lunda

Stora byggnaden 50 m2 (uppvärmd)
Förråd 1-2 24 m2 (ouppvärmd)
Verkstad 12 m2 (ouppvärmd)
Kylrum 12 m2 (kontrollerad tempetur, pågående byggnation)
Tvättstuga 5 m2 (frostfri temperaturhållning, pågående byggnation)

Grund Plintgrund 60 cm höjd över marken.
Byggmaterial 95% obhenadlat trä, varav 30% återanvänt virke.
Glasullsisolering
Takpapp.

Avlopp 30 meter dräneringsrör av plast. Endast gråvatten utan kemikalier.
Toalett består av utedass utan avlopp, utan tunna och utan tömning. Det är en självkomposterande toalett.

Byggenergi 50 kWh (i stort sett har bara handredskap använts. Här inkluderas biltransporter av byggvirke från närmaste bygghandel).
Byggkostnad 350.000 SEK

Elförbrukning 1500 kWh/år. Nätel (framtidsplanerna är att installera off-grid solel och bli helt oberoende och självförsörjande på el.)
Gasförbrukning 30 kg/år
Belysningsenergi 10 kWh/år (Nätel).
Vattenförbrukning 2000-5000 liter/år (inklusive bevattning till matodling).
Vedförbrukning 2-4 m3 staplad ved/år
Ventilationskostnad 0 kronor /år (ventilation genom fönster och dörr)
Boendekostnad 7000 kronor/år (bygg- och underhållskostnad. Beräknad på 50 år). Det blir med inflationen en infinitesimalt minskande kostnad över tid. Så redan efter 10 år är kostnaden under 100 kr/år (nuvarande värdemått)! Efter 50 år är den i princip noll!
Underhållskostnaden beror på hur väl man har byggt huset och på hur mycket man vill förnya och bygga om för ändrade behov eller intressen.

_____________________________

Varför fortsätter man att bygga alltmer högintensivt och miljöbelastande, dåligt, fult, ohälsosamt, slösaktigt och dyrt?!?
Jo, därför att banker och byggherrar ser till att det ska vara dyrt att bygga och bo. Byggherrarna blir rika på att bygga dyrt. Bankerna äger husen och ser till att medborgaren inte ska ha råd att betala huskostnaden utan istället blir tvingade till att låna av banken…
Rövarkulturen och tillväxtjakten strävar mot att hålla priserna uppe och ser till att de fortsätter att öka. En stat och regering ser till att underhålla detta system därför att det skapar omsättning och tillväxt. Statens byggregler ser till att hindra människor frånatt bygga och bo ekologiskt hållbart. Du är ägd och lurad till ett miljöbelastande liv med andra ord!
Men rövarkulturen har också manipulerat marknad och efterfrågan som drivit konsumenten till en kapprustning vad det gäller livsnorm. Högre inomhustemperatur, mer belysning, mer varmvatten, mer teknik, mer el. Större hus och en stegrande lyx som leder till lyxfällan. Materiell lyx kan aldrig vara hållbart, vare sig ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Materiell lyx är alltid ett slöseri och en samhällsbelastning.