DEN 9 JUNI 2024, dvs samma dag som EU-valet, ges invånarna i Uppsala kommun möjligheten att rösta om Uppsalas framtid. Det ska ske genom en folkomröstning i kommunen.

Alternativen innebär att väljaren kan godkänna kommunens plan på fortsatt exploatering och överbefolkning genom att rösta JA, eller att om man röstar NEJ, röstar emot själva folkomröstningen!
Medborgaren ges ingen möjlighet att rösta på NERVÄXT som borde vara det självklara alternativet eftersom det är en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna vända den pågående samhällskollapsen till en hållbar utveckling.

I det kunskapsunderlag för folkomröstningen som kommunen delger medborgaren så är det slående hur illa skrivet och sammanställt materialet är. Förr hade man kompetenta informatörer och formgivare även på kommuner. De kunde sammanställa information på bra svenska och med en lättläst och god typografi. Nu ser kunskapsunderlaget till den här folkomröstningen ut som om en 10-åring med begränsade kunskaper i svenska hade satt ihop materialet genom att klippa och klistra lite text från internet. Eller är det möjligen en robot som “Google-translate” som har översatt och typograferat?

Varför ska Uppsala kommun fortsätta att bygga bostäder?
Själva grundfrågan om varför en redan överbefolkad stad ska fortsätta att bygga bostäder besvaras inte i det så kallade kunskapsunderlaget. Men det finns en tydlig antydan i ett av avsnitten om att kommunen vill se ökade skatteintäkter som kommer genom ökat invånarantal! Det är alltså det sedvanliga, och så destruktiva vinstintresset som ligger bakom exploateringen.
Uppsala kommun har redan med stor arbetslöshet och ökande sociala problem förvandlats från en universitetsstad till ett pöbelgetto bara på några decennier. Här härjar motorcykelgäng och annan missnöjeskrimininalitet och många flyttar hit för att öka gängen. Invandrargetton och lågstatusområden växer och skottlossningar, våld och kriminalitet ökar dramatiskt.
Uppsala stad karakteriseras en stilla sommarnatt av att motorcyklar vrålar runt och bullrar. Det förekommer utomhuskonserter för pöbeln som stör hela staden och som inte kommunens miljöförvaltning bryr sig om att hindra, utan tvärtom tillåter och överlåter ljudnivåkontrollen till arrangören själv. Över staden mullrar stridsflygplan från F-16 så att fönstren och väggarna i stadens hus skakar. Detta för att den svenska "krigsmakten" vill uttrycka sitt hån mot klimatet och värna om fördjupat krig som ingen vill ha, istället för ett aktivt fredsarbete.
Uppsala kommun exploaterar sönder staden. Man bygger fult, asocialt och man exploaterar den natur som finns. Uppsala kommun bygger bort mest jordbruksmark i Sverige. Där skulle det odlats mat till människor.
Arbetslösheten i kommunen ökar år från år. Både Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsförvaltning arbetar i stort sett enbart med att få själva statistiken att gå ner. I verkligheten så ökar bara de meningslösa jobben. Man sätter upp fler papperskorgar i kommunen för att kunna anställa någon som tömmer dom, man underhåller fritidsområden som inte behöver underhållas. Handläggare på kommunen vänder papper och hanterar ärenden som inte borde behövt hanteras. Luftjobben blir alltfler. Bara inom kommunen så har antalet anställde ökat från 4.000 till 14.000 på mindre än ett decennie!
Själva byggandet och den fortsatta exploatering av Uppsala kommun innebär många tusentals arbeten som både är onödiga och direkt destruktiva och som egentligen inte är riktiga arbeten.
Den reella arbetslösheten om man räknar bort alla meningslösa och onödiga arbeten som belastar samhället, är i storleksordningen 90% i Uppsala kommun. Det finns helt enkelt inga hållbara arbeten i Uppsala kommun!

En undersökning för några år sedan redovisade att Uppsala var den stad i Sverige där man vantrivdes mest med livet och hade mest psykiska problem.
Sjukvårdskostnaderna i Uppsala, liksom i Sverige i övrigt, stiger kraftigt och även här hittar vi en mycket stor andel av luftjobben. 17% av de som arbetar i landet Sverige är anställda inom vården! I Uppsala är siffran ännu högre, men det beror förstås på att staden är ett regioncentrum.

Utvecklingen i Uppsala kommun innebär ökande brott mot i stort sett alla Sveriges miljömål.
All exploatering innebär ökade miljöbelastningar. Man använder sig i Uppsala kommun också bara av de mest belastande byggmetoderna. Det beror i grunden på att byggherrarna gör mest förtjänster på det som är mer komplext. Man gör större vinst på att bygga en betongplatta än att bara bygga en simpel plintgrund utan någon markbearbetning. Man gör större vinst på att bygga en avancerad standard istället för att bygga enkelt och hållbart.
Betong står för 25% av världens koldioxidutsläpp. Byggbranchen i sin helhet står för 40% av klimatutsläppen!
Uppsala kommun ligger i topp bland Sveriges kommuner när det gäller ökning av klimatutsläpp i Sverige!

Nerväxt är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Svenskar konsumerar 10 ggr mer än vad jorden kan återskapa. Det innebär att både att vi är för många människor i Sverige och att vi har en för hög konsumtionsnivå. Båda dessa faktorer måste reduceras. Station Lunda erfar att populationen i Sverige bör minskas till ca 1 miljon individer, dvs till en tiondel av vad den är idag. Konsumtion måste minskas radikalt…
Nerväxt innebär att det blir mer utrymme för individen som idag bara har en global hektar att tillgå i genomsnitt på planeten jorden. Det blir också större möjligheter att leva enklare liv och att få sundare liv med lägre sjukvårdskostnader.
Med mindre konsumtion så minskar människans miljöpåverkan både direkt och indirekt. Med enklare liv och färre resor, så kan man också få ett hälsosammare liv, både fysiskt och psykiskt.
Vem vill bo i ett förstadsgetto där man tittar ut genom fönstret ut på en betonggård och in genom andra lägenheter? Vem vill inte hellre bo i stillhet och frid, med grönskande natur och ett blommande plommonträd utanför fönstret?
Valet och konsekvenserna är en fråga om fortsatt exploatering kontra nerväxt.

Varför ska kommunen ha en folkomröstning?
En folkomröstning är bara rådgivande och fyller ingen annan funktion för politiker än att de om de får stöd från invånarna kan använda den i sin marknadsföring och som stöd för sina beslut oavsett konsekvenserna av dessa beslut. Och väljer invånarna att rösta emot kommunens exploateringsplan, så kan politikerna bara ignorera folkomröstningen.

Alternativen i folkomröstningen är ett hån mot demokratin.
Medborgaren kan välja mellan att rösta ja och för en fortsatt exploatering av Uppsala stad och kommun, eller att rösta NEJ, och rösta emot själva folkomröstningen! Vad det innebär att rösta nej, är oklart. Men kanske innebär det att man ogillar själva frågeställningen och alternativen i folkomröstningen eller också så innebär det att man ogillar att politiker iscensätter en folkomröstning.
Det finns alltså bara ett alternativ i den här folkomröstningen och det är att rösta på kommunens exploateringsförslag! Varför har man en folkomröstning med bara ett alternativ?
Det här är både odemokratiskt och vansinnigt. Det är en del av den “Trumpifiering” som bara ökar i samhället med en ökad ohållbar utveckling och allt större distans till verkligheten. Medborgare skaffar inte sin världsbild direkt från verkligheten, utan får den från internet, asociala medier och underhållsprogram etc. Politiker anser att det är de som bestämmer och de tar sig friheten att ljuga och desinformera. Politiker blir alltmer psykotiska exhibitionister.
I den här folkomröstningen så är manipulering, tvång och desinformation mot medborgaren grundstenarna. Den visar också på en ganska tydlig trend i Sverige, nämligen att demokrati inte längre handlar om medbestämmande, utan om medborgarmanipulation.