SVERGIGE HAR enligt baklängesregeringens regeringsförklaring 2022,  en ENERGIKRIS!

Det behövs mer energi för att underhålla ett ökande slöseri både i arbetsliv, fritidsliv, produktion och livsstil.

Rädslan för mörker och tystnad ökar i rövarkulturen. Därför behöver man behöver mer energi för att bullra mer med helikoptrar, traktorer, motorvägar, jaktflygplan, flygplatser, byggplatser.Det behövs mer energi för att öka ljusföroreningarna i Sverige så att alltfler hormonstörningar kan underhållas för djur och för människor där sömnproblemen och andra konsekvenser kan fortsätta att öka. Detta gynnar omsättningen inom sjukvården.
Byggbranchen står idag för 40% av klimatutsläppen och en mycket stor del av energianvändningen. För att underhålla fortsatt byggande för en överpopulation av människor så behövs mer energi.
Alla kvitton som ska skrivas ut och slängas direkt i papperskorgen kräver energi och resurser. Alla tidningar som ska tryckas för att slängas på återvinningshögen efter att man bläddrat i dom över morgonkaffet behöver mer energi. All reklam som förorenar brevlådorna kräver energi.
Människor behöver ta sig till arbetet med bil eller energikrävande lokaltrafik. Arbetet är som regel meningslöst och samhällsbelastande och kräver också det ökade energiresurser.
Kommunerna ökar sin service där man t.ex. åker runt och sandar vägar för bilar, cyklister och fotgängare helt i onödan och sen måste sopa upp all sand på asfaltsvägarna under våren. Det krävs energi för att krossa och sila sand, transportera den och sprida ut samt sopa upp och förvara den.
Kommunernas underhållskostnader av fritidsområden ökar. Det behövs fler upplysta motionsslingor så att motionärer kan springa i mörker. Det behövs fler spångar så att människor och hundar inte behöver bli leriga om skorna. Det behövs fler papperskorgar med tillhörande tömningsrutiner så att folket slipper att ta med sig soporna hem. Det behövs fler parkeringsplatser så att folket slipper att gå eller cykla ut till skogen.
Hästar kräver ca 2 hektar i markareal och stora uppvärmda byggnader, mockning, sjukvård mm så att människor har något att göra på sin fritid genom att underhålla ett degenererat stäppdjur och bidra till ökat djurplågeri, enorma sjukvårdskostnader med veterinärer som pumpar djuren fulla med antibiotika som tar sig hela vägen genom tarmsystemet och innebär att avföringen inte kan brytas ner som den ska. Det krävs mer energi för att hålla igång djurplågeriet och underhålla ridstigar så att de stora djuren kan trampa sönder naturen och konkurrera med trafik.
Det behövs mer energi för att underhålla husdjuren som katt och hund. Katterna dödar miljontals fåglar och smådjur varje år och de behöver utrotningshotad fisk som föda. Det kostar mer energi. Hundar är degenererade vargar och de behöver ökad sjukvård för att hållas vid liv, de behöver djursjukhus. De behöver kläder så att de inte fryser, tasskydd på de kalla vintervägarna och en bil så att husse och matte kan köra ut dom till skogsområdet utanför staden och släpas runt ett varv i friluftsområdet i ett långt koppel. De behöver taxitransport till djursjukhusen och de behöver få en vitaminrik kost.
Sverige satsar mer på militär upprustning. Det kostar att bygga ubåtar i Karlskrona och öka antalet flygövningar för att få vara med i NATO. En NATO-pilot ska ha minst 100 flygtimmar om året. Detta för att upprätthålla en fred i fredstid! Militärens krig mot folket och miljön genom bullerstörningar, enorm energiförbrukning och stora klimatutsläpp kräver mer energi. Det krävs också mer resurser och energi för att underhålla ett krig mot Ryssland.
Det krävs mer energi för att släppa ut mer PFAS och andra icke nedbrytbara kemikalier i miljön.
Skövlingen av den svenska skogen behöver fler skogsvägar och maskiner och en industriprocess som kräver ökande energi så att skogarna kan utarmas alltmer och folket kan öka förbrukningen av kortsiktliga skogsprodukter. Det behövs energi för att tillverka mer av det billiga och undermåliga byggvirket från våldtäktsbruket i skogen som impregneras med kemikalier för att kunna säljas överhuvudtaget. Sverige behöver också underhålla resten av världens behov av slöseri för att exportera det till andra länder.
Det behövs mer energi så att folket kan byta bilar vart tionde år och bygga om sina kök och badrum minst lika ofta.
Nöjesresor till Asien och alla världens hörn för att få ligga på en överbefolkad sandstrand med en drink i handen kräver enorma energiresurser som sprutar ut flygavgaser från hög höjd över hela jorden.
Sveriges överkonsumtion är enligt enligt ecological footprint 5 gånger högre än vad jordens tillgångar tillåter. Det kräver stora mängder energi för att fortsatt underhålla denna överkonsumtion.

Sverige behöver alltså mer energi. Stora och allt högre vindkraftsparker där ingen vill vara och som fungerar som slaktkvarnar för flyttfåglar, insekter och fladdermöss ska bidra till ökat slöseri. Groteska solcelssparker som tar markyta men som ändå inte närmelsevis räcker till för att täcka det ökande slöseribehovet.
Sverige behöver därför mer kärnkraft för att underhålla ett ökande slöseri och en alltmer ohållbar tillvaro för människan på planeten jorden.