BICYCLE X-FUTURE
Ett projekt för att utveckla en pendlingscykel som kräver minimalt underhåll och som fungerar över hela året under nordiska förhållanden.
STATUS: PÅGÅENDE

BASINKOMST/MEDBORGARLÖN
En undersökning om förutsättningar och konsekvenser av Basinkomst som alternativ till ett konventionellt bidragssystem.
STATUS : AVSLUTAD

NATURFÅGELHOLKAR
En sammanställning av människans påverkan på fåglars boprägling samt exempel på holkar med minimal påverkan både på miljö och prägling.
STATUS : AVSLUTAD OCH PUBLICERAD

SMÅSKALIG BIOGASPRODUKTION FÖR HUSHÅLL
Forskning för möjligheter att under nordiska förhållanden producera tillräckligt med biogas till eget hushåll för att täcka matlagningsbehovet.
STATUS: VILANDE

SÅPADE GOLV
Test och utvärdering av hur såpa påverkar trägolv. Mytbuster.
STATUS: AVSLUTAD

PROJEKT LINNÉS UPPSALASLÄTT
Ett omfattande projekt för att försöka återskapa den biologiska mångfalden på Uppsalaslätten till en nivå som den var på Carl von Linnés tid. Idag är uppsalaslätten en utarmad monokultur.
STATUS: PÅGÅENDE

OFF-GRID EL
Om omställningen till likström, om "zero-standby"förbrukning, om oberoende och självständig elproduktion och om minimaliserad elförbrukning.
STATUS: PÅGÅENDE

NATURGRÅTT
Om hur trä utomhus blir grått och om olika sätt att behandla det på så att det blir grått. Om fördelarna med att inte måla träfasader.
STATUS: PÅGÅENDE

KLYVYXOR
En undersökning om klyvyxans fysik och användning med en utvärdering av befintliga klyvyxor på dagens marknad.
STATUS: AVSLUTAD

VÄRMEKAMIN
Utveckling av en effektivare och billigare vedkamin med låga utsläpp och hög värmeutvinning.
STATUS: PÅGÅENDE

BELYSNING
Utveckling av en högeffektiv belysning och ett minimalt belysningsbehov.
STATUS: AVSLUTAD

TOALETT
Utveckling av en toalett med minimalt underhåll och resurspåverkan.
STATUS: AVSLUTAD

LIEN
Dokumentation av liens fysik , samt förbättringar av blad, orv och inställningsmetoder. Genomgång av ergonomin i användningen och förslag på nya användningssätt för ett redskap som ersätter motordrivna röjningsredskap, gräsklippare mm. Ett exempel på hur human energi kan skapa positiva spinoff-effekter. Publicerad som ebok.
STATUS: AVSLUTAD OCH PUBLICERAD