Report 005 - Polisanmälan om miljöbrott i Vedyxaskogen
Nu anlägger Uppsala kommun vägar på de befintliga naturstigar runt Viltvattnet i Vedyxaskogen. Projektet skyltas som "en renovering av vandringsleder" och påbörjades ca 30 augusti 2021. Projektet är ett miljöbrott och strider mot Miljöbalken. Miljöbrottet är en klimatbelastning, ett resursslöseri och även ett brott mot Sveriges miljömål om levande skogar. Projektet är i strid med en hållbar utveckling i Uppsala och i Sverige. Station Lunda har polisanmält Uppsala kommun och tillsynsmyndigheter Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Uppsala län uppmanas att göra en polisanmälan, vilket är deras skyldighet.
Att göra väg av naturliga stigar är så brutalt destruktivt att det bara kan betraktas som naturförstörelse. Men det är också ett tydligt exempel på att Uppsala Kommun arbetar intensivt i motsatt riktning mot en hållbar framtid. Det här exemplet på att Uppsala Kommun mejar ner och förstör natur är bara ett av många. Uppsala Kommun har ingen kommunekolog, och den befintliga avdelningen för ekologisk hållbarhet är bara ett luftslott, där finns inga biologer heller. De få biologer, två till min kännedom, är underordnade tekniker på kommunförvaltningar utan någon som helst kompetens om ekologi eller hållbarhet.

 

Report 001 - Natural Bird Houses
Natural bird houses is a handbook for building bird houses without interrupting the natural behaviour of birds.
Many bird housings built by man has changed the imprint for the species so that they do not accept anything else than manmade nests. This creates an dependency of these constructions and their lifes is in the hands of the culture of Man.
This handbook describes ways to help the birds with nests without creating a dependency...
IN ENGLISH.

 

 

 

 

 

 

PRICE: 9 € ( incl.VAT)

Report 003 - The Splitting Axe
This is a comprehensive study of the Splitting Axe.
It defines the parameters for the IDEAL SPLITTING AXE. It also includes a TEST with evaluations of the best Splitting Axes on the market.
A complete documentation for producers of axes as well as for laymen who want to understand the physics of the Splitting Axe.
IN ENGLISH.

Download Abstract

 

 

 

 

 

PRICE: 20 € ( incl.VAT)