THE SCYTHE - a modern tool for modern man

LIEN är en komplett handbok som behandlar såväl teori som den praktiska användningen.
LIEN redovisar nya upptäckter och uppfinningar och innebär en vändpunkt i historien om redskapet Lien.
LIEN sätter ett nytt paradigm för användingen av det uråldriga verktyget i en modern värld.
LIEN beskriver moderna användingssätt för att sköta allmänna och privata gräsytor.
LIEN tar Lien till en högre nivå av en livsstil med minimal påverkan på omgivningen och en ekologiskt hållbar utveckling.
LIEN publiceras som e-bok av miljöhänsyn.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN:978-91-984976-2-5
Publisher: Station Lunda
Author: Johan Falk
Format: e-book in PDF-format
Size: 16 MB
Pages: 136
Language: English
Version: 2.1

ENGLISH VERSION
PRICE: 15 €
( incl. VAT)


Download Excerpt here. It is the five first pages of the Book, with Content and Preface.

VEDVÄRME - om konsten att elda med ved

Boken omfattar allt från att avverka träd som ska bli ved på ett hänsynsfullt vis i skogen, till att elda rätt i kaminen.
VEDVÄRME har kommit till som ett led i ett mångårigt forskningsprojekt på Station Lunda för att utveckla vedeldningen till att bli något som blir resilient och hållbart, både för människa och skog. En effektivare kamin har konstruerats. Den innebär bl.a. en sotningsfri skorsten och en sotningsfri kaminlucka. En bättre klyvyxa har tagits fram efter en mångårig forskning och en effektivare vedtorkning är resultatet av ett bättre vedförråd, också det konstruerat på Station Lunda.
VEDVÄRME är inte bara en bok om vedeldning. Det är en bok om framtidens människa och framtidens resurshantering. Med en hänsynsfull samverkan med naturen och uttaget av resurser och genom att anpassa behoven till förutsättningarna för återväxt, så kan en hållbar uppvärmning av hus ersätta det nuvarande mycket miljöbelastande uppvärmningssystemet i Sverige.
Station Lunda använder med det i boken beskrivna uppvärmningssytemet endast 2-3 m3 ved om året. Det är en fjärdedel av vad de mest sparsamma vedeldare använder i dagens Sverige. Uppvärmningskostnaderna är närmast obefintliga och arbetet med vedhanteringen innebär en gratis och sund motionering i utomhusmiljö.
Att elda som det är beskrivet i VEDVÄRME, innebär ett närmast slutet och resilient system som inte har någon nämnvärd inverkan på miljö och ekosystem och är oberoende av en infrastruktur.

 

 

 

ISBN: 978-91-984976-3-2
Förlag: Station Lunda
Författare: Johan Falk
Format: e-bok i PDF-format
Storlek: 15 MB
Sidor: 93
Språk: Svenska
Version: 1.0

SVENSK VERSION
PRIS
: 150 SEK ( inkl. moms)Ladda ner utdrag här. Det innehåller de sex första sidorna av boken, med innehållsförteckning och förord.