LIEN - ett modernt verktyg för den moderna människan

LIEN är en komplett handbok som behandlar såväl teori som den praktiska användningen.
LIEN redovisar nya upptäckter och uppfinningar och innebär en vändpunkt i historien om redskapet Lien.
LIEN sätter ett nytt paradigm för användingen av det uråldriga verktyget i en modern värld.
LIEN beskriver moderna användingssätt för att sköta allmänna och privata gräsytor.
LIEN tar Lien till en högre nivå av en livsstil med minimal påverkan på omgivningen och en ekologiskt hållbar utveckling.
LIEN publiceras som e-bok av miljöhänsyn.

 

 

Utgivare: Station Lunda
Författare: Johan Falk
Format: e-bok i PDF-format
Storlek: 27 MB
Sidor: 86
Språk: Svenska/Engelska

 

SVENSK VERSION
PRIS: 150 Kronor
( inkl. moms)

 

ENGLISH VERSION
PRICE: 15 €
( incl. VAT)