Månad: maj 2021

Sotningsfri skorsten på Station Lunda!

Kaminen på Lunda är nu i slutet av sin andra säsong. Den första vintern eldades noggrant och effektivt ur förbränningssynpunkt. Vid inspektion i Juni 2020 så konstaterades att skorstenen bara innehåll ett tunt lager sotdamm på väggarna i skorstenen. Kaminens inre var helt ren. Det var bara aska att rensa ut där. Ingen sotning genomfördes.

Fortsätt läsa

Remissvar till Skogsutredningen

REMISSVAR SKOGSUTREDNINGEN
Diarienummer M2020/01926

Station Lunda
Forskningsinstitut för ekologisk hållbarhet
Danmarks Lunda 21 755 98 Uppsala

Johan Falk
Uppsala 30 april 2021

 

Bakgrund
Sverige har nästan ingen skog kvar. Skogsarealen är plundrad och den levande skogen är ersatt med en monokultur av trädplanteringar med träd i samma ålder. Stora ytor är också kalhyggesytor där det inte finns några träd alls och där även markvegetationen är helt förstörd. Skogarna totalavverkas varje 70-100 år och det är då fortfarande en ung skog. När ytorna kalhuggs förstörs markfloran. Dessa döda ytor återplanteras med trädplantor av samma trädslag i samma ålder och efter 70-80 år är det dags att skövla skogen igen.
De enda levande skogar som finns kvar i Sverige är små ytor på otillgängliga skärgårdsöar, i myr- eller stenlandskap där det inte lönar sig att avverka, i nationalparker och naturreservat. Det finns också några få “slarviga” skogsägare som inte avverkar sin skog.
FN listar Sverige på 99 plats i världen gällande skogskvalitet. Det betyder att Sverige är värre än länder som Brasilien när det gäller skogsskövling. I Europa så ligger Sverige och Finland i topp när det gäller skogsskövling och utarmande av skogens ekosystem. Svenskt skogsbruk är i strid med Sveriges miljömål “Levande skogar”. Sverige är det land i Europa som utarmar sin natur mest.

Fortsätt läsa