Kategori: NORM LUNDA

Norm Lunda – Vattenanvändning

Dricksvatten                                          365 liter
Klädtvätt                                                  3.000 liter
Tvagning                                                   150 liter
Matlagning                                              1.000 liter

Total vattenanvändning                 4.465 liter per person och år

Bevattning av matodling                 3.000 liter ?
Vattenanvändning i industrin      5.000 liter ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fortsätt läsa

Norm Lunda – Introduktion

EN FATTIG BONDE i norra Indien och en storstadsinvånare i Uppsala i Sverige, har helt skilda uppfattningar om vad som är nödvändigheter i sin livsstil. När båda dessa invånare på samma planet påvisar vad som är rimliga behovskrav på resursanvändning så jämför de inte med vad naturen producerar i första hand och vad som kan tas ut ur den. De jämför istället vanligtvis med grannar och bekanta, och jämför med vad som är normaliserat beteende inom den region de bor. De jämför med andra människors livsstil. De jämför med vad som är möjligt att ta för sig av...
Någon som är helt övertygad om att den lever ett bra och hållbart liv i Sverige kanske jämför med grannen som har två bilar och ett uppvärmt garage. Själv har han bara en energisnål bil och som används så lite som möjligt och som står utomhus...
Men vad är en Hållbar livsstil? Svaret på den frågan finner man inte i vad som är status quo inom en kultur eller region. Frågan om hållbarhet står i relation till ekosystemen och vad jorden kan återproducera och hur stor del av den återproduktionen som vi människor kan ta ut av den för egen del. Det är både en fråga om lokala resurstillgångar såväl som globala, eftersom vi idag har ett globalt utbyte av de lokala tillgångarna.

Fortsätt läsa

Norm Lunda – Elanvändning

Kyl - frys                                           400 kWh
Dator och elektronik                400 kWh
Tvättmaskin                                      70 kWh
Maskiner och verktyg              400 kWh
Belysning                                            50 kWh
Övrigt                                                 500 kWh

Total elanvändning                 1820 kWh per år och hushåll (2,3 personer)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektricitet är en förädlad energiform. Det betyder att det kostar ganska mycket att framställa den och transportera den. El har hög exergi.
Därför bör man bara använda elenergi där den är nödvändig. Som t.ex. i elektronik. Datorer och LED-belysning är exempel på förbrukningar där man bara kan använda elektrisk energi. Det är däremot ett slöseri att använda elektricitet för uppvärmning av hus och för matlagning. Där man endast behöver värme finns det andra energiformer som är mer lämpade. Ved eller annan biobränsle för uppvärmning och biogas för spisen är vettiga lösningar. Som synes ingår inte uppvärming av tappvatten, det ska inte förekomma. De få tillfällen man verkligen behöver varmvatten så värmer man det på spisen.

Fortsätt läsa

Norm Lunda – Buller

 

Inomhus                                 0 db
Inom Hemfridszon*     10 db  (temporär störning, dvs maximalt pågående under 30 minuter per månad.)

*(Hemfridszon definieras här som 70 meter radie från enskilt bostadshus, en lägenhet i staden har bara ytterväggarna som gräns för hemfridszonen)

Störningsnivåerna gäller 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året.

Fortsätt läsa