Författare: Johan Falk (Sida 1 av 9)

Höstguld – Äppelmust

Nypressad råmust av äpplen

Jag hade mycket äpplen på trädet tyckte jag, men det blev ändå bara en skottkärra full och jag hade tänkt mig lite mer äpplen detta äppelår 2023 för att torka äpplen, pressa äppelmust, göra fruktvin, äppelglögg, äppelchutney och mycket mer som man kan göra av äpplen...
Det visade sig att grannen hade dåligt med äpplen, så vi tog en omväg till musteriet på lördagen för att inhämta lite mer äpplen. I norra Årsta i Uppsala såg vi några välskötta äppelträd som formligen dignade av frukt. De mörkröda Ingrid marie satt i klasar och det måste ha funnits bra många hundra kilo frukt på det här lilla trädet. Kanske ett ton? Vi frågade husägaren och fick plocka med oss två kassar äpplen.

Fortsätt läsa

AI – superintelligens som leder till kollaps?

Sea Eagle catches a hare in the archipelago (AI generated art)

MAX TEGMARK, fysiker och AI-kritiker, ägnar hela sitt sommarpratarprogram den 1 augusti 2023 åt vad han anser vara mänsklighetens pågående apokalyps. Den superintelligens som människan har skapat genom AI, artificiell intelligens, kommer ofelbart att leda till mänsklighetens undergång, menar Tegmark.
Orsakerna till att denna superintelligens redan nu är mänsklighetens största hot någonsin enligt Tegmark, är att den är mycket överlägsen människans egen kunskap och intelligens, samt att det är lätt att sprida och utnyttja den när nu verktyg finns att tillgå för nästan vem som helst. Denna superintelligens kan dessutom utveckla sig själv utom kontroll för människan.
Tegmark berättar att det i mars 2023 undertecknades ett traktat av 1000-tals forskare och företagare om att ta en 6 månaders paus i utvecklingen av AI för att inte tappa kontrollen över denna skenande kapplöpning. Elon Musk är en av de som signerat, men som redan i början av juli 2023 startar ett nytt AI-företag.
Tegmark nämner också att en grupp ledande forskare och företagare inom AI i maj 2023 gick ut med en varning om AI-hotet och där man ansåg att AI måste klassas som ett lika stort existenshot som kärnvapen eller pandemier. Denna artikel presenterades i New York Times och fick stor uppmärsksamhet.

Det här är väldigt intressanta frågor som täcks under paraplyet “hållbar utveckling”.
Dels känner vi igen fenomenet “hejdlös produktion” där regeln är att ingenting får stoppa en “utveckling”. Nya produkter eller tjänster ska villkorslöst produceras om det är möjligt att göra det och om det kan innebära en vinst för någon. Man tar inte hänsyn till konsekvenserna av en sådan produktion och gör inte heller några förhandsanalyser om de effekter som den eventuellt kan ha på människor, miljö och natur… Vi har sett det här som en röd tråd i industrialiseringen. På 1960-talet kom en forskare fram till DDT och PCB och utan att långtidstesta de här preparaten så spreds de i jordbruket. Det var först senare som man erfor att det här var dödliga gifter som spreds i ekosystemen och som inte heller var nedbrytbara och därför bara fortsatte att ansamlas med ökad spridning av människan.
Vi har till idag inte sett en utveckling av produktionen som endast tillåter vad som är väl genomtänkt och som inte stör ekosystem och människors hälsa etc.
Likadant är det med AI och där måste man ge forskare som Tegmark rätt. Tegmark menar att AI måste begränsas och kontrolleras. Om vem som helst kan och får sprida superintelligent AI så kommer den att kunna producera biologiska terrorvapen, starta världskrig, stänga ner länders elproduktion och när den finner människan underlägsen och som ett hot mot världens ekosystem, så kan den mycket väl verka för att utrota människan. Det med samma logik som människan utrotar andra organismer som den uppfattar som skadliga. Det här hotet är förstås verkligt. Den som ser sig omkring kan redan nu se hur människor har blivit slavar under en datorteknisk utveckling och där den skapar stora sopberg av datorskrot som en konsekvens av ett teknikslaveri. Denna underkastelse är dock ingenting mot vad en underkastelse av en superintelligens skulle innebära...

Det är målsättningen för superintelligensen som är avgörande, säger Tegmark. Det är just vad som saknats i industrialiseringens produktionsutveckling. Först producerar man, sen vidtar men eventuellt åtgärder mot miljökonsekvenser, ohälsa etc. I dokumentären “planeten” som visades på SVT för något tiotal år sen så intervjuas en nyrik kines. Han är stolt och glad över att vara förmögen och beskriver fördelarna med att kunna köpa nästan vad som helst, kunna resa, och nyttja personliga fördelar. Han tillägger att det visst finns miljöproblem, “- men dom tar vi hand om sen”, säger han.
Även om Elon Musk skrev under petitionen om att göra en paus för AI, så startar han själv i juli 2023 ett nytt AI företag. De som liksom Musk motsätter sig en teknisk utveckling är alla drivna av sin strävan att vara först och störst på marknaden. De vill hindra andra, men inte sig själva.
Men är då AI verkligen ett hot? Kommer det inte bli som med kärnvapen, att världens ledare kommer till en konsensus om att hindra kärnvapenkrig? Tegmark har inget bra svar på den här frågan. Men lika lätt som det är att se ett potentiellt hot, så är det svårt att se varför människan inte skulle kunna hantera problemen med AI och dess konsekvenser? Ja, i teorin är det lätt. Det borde inte finnas krig i världen heller, men ändå gör det så. Det borde inte finnas fattigdom och svält och vi borde för länge sen ha begränsat populationen av Homo Sapiens och individers lyxkonsumtion, varför har vi inte lyckats med det?

Tegmark talar som en sektpräst om “Molok” som är ett systemvidunder som försöker att splittra mänskligheten. Med det menar Tegmark att vi har fastnat i destruktiva spiraler som alla förlorar på. Det är precis det som åskådliggörs i hållbarhetsforskningen. Istället för att slå ängen med lien, göra sin egen kompost och få både motion och en levande äng med blommande gräs och örter som fjärilar och humlor lever i så kör vi omkring med bullrande motorgräsklippare och mejar ner gräset så att det ska se ut som en golfgreen. Där finns inga örter och inga fjärilar. Den som kör gräsklipparen får ingen motion och ökar bara distansen till naturen och verkligheten bakom sina hörselskydd. Människan förorenar jorden och alla blir förlorare…
Det är vad jag kallar för MADMAX och det fenomenet bara fortsätter att öka. Regeringar och kommuner verkar för att öka exploateringen av jordens resurser, trots att man vet att det är motsatsen man borde göra. Tillväxten fortsätter att öka och skapa allt fler negativa konsekvenser. I västvärlden jobbar en mycket stor procent av befolkningen inom vården därför att människor blir allt sjukare som en konsekvens av vården och läkemedelsindustrin… Polisen i världens länder är ett hot mot medborgaren och skapar fler brott än den löser. Rättssystemet är bara till för dom som arbetar inom det. Rådmän, notarier, poliser, åklagare. De vinner alla mål, men medborgaren förlorar och får betala dyrt för långa och besvärande rättsprocesser…

Tänk då om vi skulle kunna använda AI för att vända några av dessa system så att de skapar positiva spin-off effekter i stället! AI skulle lätt kunna läsa in hela lagboken och alla miljontals rättsfall. Med ett tydligt lagsystem, så skulle domar kunna utfärdas med större precision och utan handläggares egna subjektiva värderingar som idag är det enarådande sättet att fatta domar i domstolar och på myndigheter. Med ett välutvecklat AI så skulle domar kunna fattas på några sekunder och medborgare kunde även själva prova sin egen rätt, så vi skulle knappast behöva dessa advokater och åklagare som skor sig på att rättsystemet blivit så svårtolkat att det måste till specialister för att förstå sig på det! Medborgaren kunde lättare informera sig om vad som lagen anser är rätt eller fel, rättsprocesserna skulle förkortas och det skulle inte behöva uppstå väntetider…
I princip gäller detsamma inom vården där t.ex. långa vårdköer har varit en konsekvens som tas upp i alla val sedan urminnes tider utan att någon politiker lyckats att lösa problemen med vården…
Även produktionen skulle kunna regleras med AI och som bestämmer om en produkt eller tjänst får säljas eller inte efter en seriös produktkontroll och kontroll av dess biverkningar, konsekvenser, miljöeffekter och påverkan på naturens resuresurser redan INNAN produkten ställer till problem när den släpps fri på marknaden…
Men för att det här ska fungera måste det finnas människor som styr och bestämmer målen med tekniken. Dessa målsättningar måste styras av vad som gynnar ekosystem, människors hälsa och vad vi vill med livet. Idag är det kortsiktiga vinstintressen och efterfrågan som är målsättningarna som driver på de negativa systemen. Hur ska vi skapa dessa nya människor och hur ska de få makt att bestämma vad vi alla egentligen vill med livet så att vi kan leva i fred med oss själva och med den planet som vi lever på, istället för att fortsatt driva på ett MADMAX och slukas av MOLOK?

 

LÄNKAR:

Max Tegmark - sommarpratare 1 augusti 2023 (Sveriges Radio)
Molok är monstret som slukar oss alla
AI is an existential threat
12 risks with AI

 

Åkerö äppelträd – en berättelse till en 25-åring

Åkeröträdet på Station Lunda


Kära Alma Adira Sofia,
Det är idag den fjärde juli 2023 och du blir 25 år. Till din dag ska jag bidra med en liten berättelse om mitt Åkerö äppelträd...

Åkeröträdet. Äppelträdet som jag alltid önskat mig, planterades på Station Lunda den 11 juni 2018 på Station Lunda och har nu överlevt drygt 5 år på platsen... De första åren är känsliga för alla levande varelser, för en människa såsom för en apel och det blev ganska tufft för det här äppelträdet. Första året fick det kraftiga angrepp av löss och höll på att tappa andan... Det blev nerklippt och fick börja om från början... Det andra årets vinter så gnagde ett förmodat Rådjur av barken på en gren och på stammen. Det blev aldrig ertappat med gärningen, men står högst på listan bland misstänkta. Det var knappt att trädet överlevde skadan... Grenen överlevde inte, utan jag blev tvungen att amputera. Skadan på stammen var allvarlig, men trädet har överlevt och det ser väl ut som att trädet kommer att kunna reparera skadan. Barken har i alla fall läkt över skadan, även om det fortsatt är en möjlig angreppspunkt för framtida infektioner...
Nu är det femte sommaren och trädet har blommat och för första gången fått små frukter. Det är ett tiotal småkart på trädet nu, och kanske kommer jag att få smaka mitt första Åkeröäpple till hösten. (Blir det fler så ska jag spara ett till dig Alma!)
Att det blir frukt betyder att det finns andra äppelträd i närheten som kan befrukta trädet, eftersom det inte är självbefruktande, utan är beroende av andra äppelsorter för sin fortlevnad... Det betyder också att det finns pollinatörer i omgivningen som kan se till att mikroskopiska pollen kan överföras till rätt plats vid rätt tid... Det är ett mirakel i sig.

  • Åkerö är en äppelsort (så kallat höstäpple) uppkallad efter Åkerö slott utanför Bettna i Flens kommun där det äldsta kända trädet av denna sort växer. Fruktträd importerades från Holland 1759. Det är osäkert om Åkerö fanns med bland de importerade träden. Pomolog Carl G. Dahl ansåg att äpplet är identiskt med Schmidts Junkerapfel. Äpplet fick sitt namn 1858. ((Wikipedia/Åkerö)

Idag anses Åkeröäpplet för att vara svenskt, men det är förstås inte säkert. Vad som är säkert är att det har varit känt i 264 år och är erkänt som ett av de mest smakliga vinteräpplen som finns...
Jag själv älskar Åkeröäpplet. Det är hårt, fast och när man biter i det så sipprar en syrlig saft över tungan som får alla såkallade sommaräpplen att förpassas till avdelning oätliga. Det finns äpplen som är korniga, smaklösa, mosiga och ganska oaptitliga. Det finns vinteräpplen som är ganska smakliga, med bra konsistens och som det går att får bra must ur om man pressar saften ur dom. Men det finns också Åkeröäpplet som smakar som ett äpple ska smaka. Man kan undra, när man sätter tänderna i ett Åkeröäpple, varför man odlar andra äppelsorter överhuvudtaget när det finns Åkeröäpplet!

Det här med äppelträd är ganska komplicerat, och till trots för vad de flesta tror, så är äppelträd inte en naturlig produkt, utan en högst manipulerad sådan. Manipulerad av människan... Äppelträd har liksom nästan alla grönsaker och frukter vi äter idag, manipulerats för att ge större skörd och godare smak etc. Kriterierna för manipulationen har varierat över tid och när det gäller art. I dagens jordbruk är det endast omsättningen som styr urvalet av fortsatta manipulationer. Det leder till alltmer människofientliga och skadliga produkter tillsammans med ett alltmer naturfientligt och aggressivt jordbruk som förstör fortsatta möjligheter till överlevnad, både för människa och djur, såväl som fauna och flora, vattendrag och skogar... Men i tidigare sekler så har det funnits andra syften med manipulationen än vinstintressen för några få ägare av produktionen. Munkar och bönder odlade fram varieteter som smakade bättre och gav en bättre produkt som höll för lagring och övervintring med tanke på framtida skördar och återväxt och att målet var att bidra till en ökad variation av tillgång på mat var en självklarhet... En av produkterna från denna manipulation är Åkeröäpplet.
Kulturarvet har sett till att det finns äppelträd i stort sett på varje enskilt belägen hustomt i hela Sveriges glesbygd, och även i stadens villaområden. Det är nu allt färre som tar till vara på äpplen i Sverige. Tyvärr beskärs de här träden idag hårt och äpplena tas inte alls tillvara, utan går direkt i den egna komposten, eller t.o.m. skyfflas upp och dumpas på en återvinningsstation. Villornas äppelträd är ornament och bonsaiskulpturer, inte matodlingar. Man anlitar trädgårdsmästare för att beskära träden hårt. Det här är en av de närmast oändliga sätt som den moderna människan dekultiverar sitt arv och utarmar en hållbar utveckling. Trädgårdar sköts allt mer hänsynslöst och resurskrävande, och till allt mindre nytta i ett system där utvecklingen drivs mot ett allt mer ohållbart samhälle. Svenska trädgårdar är idag ett av landets största miljöproblem liksom ett av landets största natur- och resursförstörelseprojekt.

Man planterar inte ett äppelträd för sig själv. Det tar minst en mansålder innan det är stort och fruktbart. Man planterar äppelträd för kommande generationer, för sina barn och efterkommande... Sveriges äldsta äppelträd, "Snilsträdet" sägs vara från 1614, dvs det är mer än 400 år gammalt. Moderträdet på Åkerö slott finns kvar och härstammar från 1759 tror man, det är i så fall 264 år. Det kan ta 10-30 år innan ett Åkerö sätter frukt sägs det.
Att plantera och sköta ett äppelträd är att förvalta ett kulturarv. Alla borde plantera ett äppelträd, inte minst för att utveckla en känsla för hur mycket tid som naturen behöver för att utvecklas och för hur kort ett människoliv egentligen är i sammanhanget. Det tar hundratals år för ett träd att utvecklas till mogen ålder, det tar några minuter att fälla det... Om fler människor förstod detta så skulle respekten för naturen, ekosystemen och evolutionen, sannolikt också utvecklas. Samtidigt med respekten för ekosystemens utveckling, så får man mycket att begrunda när det gäller konsekvenserna av mänsklig manipulation av natur.

En hälsning från farbror Johan på verandan på Station Lunda, 4 juli 2023.

Kålosseum

Kålosseum - en odlingstunnel för kålodling

DET ÄR EN STOR TILLFREDSTÄLLELSE att få gå ut barfota i trädgården och skörda lite Broccoli till middagen. Broccoli är verkligen en delikat grönsak om den är rätt tillagad och känslan av egen färsk och ekologiskt odlad grönsak är mycket mer än bara en smakupplevelse.

Men tyvärr har mina 15 års erfarenhet visat att det i mitt landskap Uppland, inte är möjligt att odla Broccoli eller någon kålväxt överhuvudtaget på friland. Den vanligaste fienden i odlingskriget är vitfjärilarnas larver. Det är Kål- Rov- och Rapsfjäril som lägger sina ägg på undersidan av kålbladen. De utvecklas till hundratals, om inte tusentals larver som tuggar sönder bladen och är väldigt svåra att hålla efter. Det slutar med begränsad skörd i bästa fall.
En annan art är Kålmalen vars larv är grön och påminner om Raps- och Rovfjärilslarverna. De tuggar också sönder bladen.
Jag provade att odla Majrovor ett år, men de åts upp av jordloppor som är ett annat problem. Jordloppor är ett släkte mycket små skalbaggar som gillar värme och som kan uppträda i tusental. De är inte större än någon millimeter, så att hålla efter den mekaniskt går inte. Det är vatten och såpa som möjligen som kan minska angreppet, men som regel är det jordloppan som vinner kriget om kålen om man inte får hjälp av regnigt och kyligt väder. Agneta Fredriksson på Hesta gård lånade ett år ett av mina nät, men lyckades inte bra. Det blev mängder av jordloppor som åt upp kålen... Jag menar att det berodde på att hon redan hade jordloppor i jorden. Det är ju där de föds, och har man jordloppor från början så blir de ju instängda i odlingstunneln istället och har inget annat val än att kalasa på kålen!! Så se upp med jorden. Det är bäst att hålla den skyddad så att inga jordloppar kan lägga sina ägg här på sommaren... och se upp med vilken jord som tillförs!
I år hade jag en ny erfarenhet. Något gnagde av stjälkarna på mina utplanterade Broccoliplantor och de fälldes som en bäver fäller aspar. Det var först med lite efterforskning om vad som kunde orsaka detta som jag kom fram till att det troligen inte var sorkar utan jordlevande larver som åt på mina plantor.  Efter lite rotande i jorden hittade jag ett litet monster som var den skyldige. Det var Harkrankslarver. De är grå och ca 30-40 mm långa. De lever i jorden på några centimeters djup och flyttar sig inte särskilt långt. Hittar man en avgnagd planta, så ska man med fingrarna rota lite runt plantan. Larverna håller sig i ytjorden och är inte så svåra att hitta.

 

Harkrankslarv

Rapsjordloppa

Kålmalslarv

Kålfjärilslarv

Rovfjärilslarv

Rapsfjärilslarv

Lösningen som håller alla andra intressenter av kålen borta heter Odlingstunnel. Det är en pallkrage av trä med ett tunneltält av ett finmaskigt nät över. Odlingstunneln som jag tillverkar den är öppningsbar med gångjärn på ena långsidan. En grov rundstav i mitten gör att jag kan ställa upp tunneln för att arbeta med plantorna och på senhösten skörda Broccoli, Grönkål mm.
Mitt "Kålosseum" har yttermått 135x 435 cm. Konstruktion består av träreglar 42x120 som pallkrage. Ramen som håller uppe nätet görs av 16 mm elrör som sticks ner i borrade hål i pallkragens ovansida. De binds ihop med snören. Själva nätet bör vara tillräckligt finmaskigt för att hålla jordloppor ute, dvs mindre än en millimeter mellan maskorna. Nätet fästs i pallkragsramen med häftpistol. Jag har använt ett nät från Rantai (0,8 mm maskor) 3,66x10 m. Det är mycket stadigt och är förvånansvärt tåligt mot UV-ljus. Jag har använt det i ett tiotal år nu. För bästa hållbarhet och för att inte snön på vintern ska kollapsa odlingstunneln, så bör man ta av nätet över vintern och förvara det i ett förråd, skyddat från solen.

Själva pallkragen fyller man med lämplig jord. Det är bra om jorden är lätt och luftig, då går det lätt att gräva i jorden med händerna och det är också lätt att flytta på plantorna. Med en jord av  välbrunnen hästgödsel som jag köpte från grannen och som kryddas med lite färsk kogödsel och där jag även tillför lite stenmjöl, sand och lera, får jag en jord som både håller fukt ganska bra och som är otroligt lättbearbetad. Det är lätt att flytta även stora Broccoliplantor bara genom att gräva med händerna. Den lätta mullrika jorden gör att man inte skadar rötterna vid omplanteringen, vilken annars är en stor risk vid hårdare jord. Den lättare jorden kräver lite mer vattning, då vattnet ganska snabbt passerar genom bädden.

Broccoli, Grönkål och andra kålsorter trivs bäst om man håller jorden fuktig.  Den tål att torkas ut lite ibland, men bäst skörd får man i gödslad jord som hålls fuktig för jämnan. För den som inte har tillgång till så mycket vatten, eller långt till odlingen, så är det bättre att vattna mycket en eller några gånger i veckan, än att pytsa lite varje dag.

Ett praktiskt förfarande som jag använder för att utvidga odlingsarealen är att flytta odlingstunneln till en ny plats varje år. Den yta där odlingstunneln har stått blir en ogräsfri yta som man kan lägga på ny jord på och börja odla med bra förutsättningar för att slippa ogräs som kommer underifrån.

Jag brukar förodla Broccolin inomhus. Det gör jag i början av maj. Först får fröna gro i en värmelåda som håller 23 grader, sen får de stå i sval rumstemperatur 15-18 grader. Det ska inte vara för varmt, då blir de rangliga. Mycket solljus och ganska svalt är en bra början för Broccolin. När de kommit till sig, så flyttar jag över plantorna i större och större krukor. Det är bra att ha lite fler plantor än vad man behöver. I år så åt t.e.x. harkrankslarverna upp hälften av alla mina plantor innan jag kom på hur jag skulle åtgärda problemet, och då hade jag nytta av att jag hade ungefär dubbelt så många plantor som jag behövde...
När plantorna är lite större och nattemperaturen inte understiger 14 grader, så ställer jag ut plantorna så att de får maximalt med sol. Det är först när de är ganska stora som jag planterar ut dom i odlingstunneln. Där brukar jag ha två rader med ca 50 cm mellan raderna och jag har även ca 50 cm mellan plantorna. Man kan sätta tätare, men det blir då inte så många sidoskott.

 

 

På träskidor mot omställning

JAG HAR RENOVERAT ett par gamla svenska helträskidor från 1940-talet. De är ca 80 mm breda och jag glider riktigt fint över uppsalaslätten en solglittrande februaridag. Det är knarrig snö och runt noll grader i luften. Stavarna med trugor är också gjorda av trä.
Det är en bortglömd konst att dra upp fina spår med skidor. För det behöver man ett par breda skidor som mina. Moderna smalskidor duger inte. Men sen är det en konst att hålla rakt spår och det gör man genom att ta sikte på något föremål långt bort, för mig blir det på första sträckan över fältet att hålla blicken på torrakan ute på skogsholmen…  Det gäller också att hålla samma avstånd mellan skidorna hela tiden samtidigt som man inte trampar ner för mycket i varje steg. Ett jämnt flyt med låg kroppstyngdpunkt...
Jag drar upp ett spår runt fältet utanför huset och det blir en runda på 1,4 km. Idag åker jag tre varv i långsamt gemak. Jag har med mig kikaren om halsen och stannar ibland till för att spana. Jag såg Varfågeln sitta på span i toppen av en buske längs ån häromdagen och jag tittar mig runt för att se om jag kan få syn på den igen… Grönfinkar och Talgoxar har börjat sjunga. Domherrar sitter högt i björkarna och sjunger den tystaste sången i hela fågelvärlden tror jag. Det är knappt den hörs även om jag står under trädet. Man måste verkligen skärpa  hörselsinnet för att höra den. Jag hör även några strofer Trädkryparsång från skogen och Korparna som bor på skogsholmen har slagit sig ner på fältet för att leta efter ätbart…
Det är inte skidåkningen i sig som är ändamålet med skidturen. Det är naturupplevelsen. Skidorna är ett transportmedel. Nu är det så lite snö, så jag skulle nästan lika gärna kunna ha gått runt, men det är lättare och roligare att glida fram på skidor. De senaste åren så har det inte varit många dagar om året som det varit möjligt att åka skidor på Uppsalaslätten, så det gäller att passa på nu, och så här i slutet av februari har det blivit tre dagar som det varit möjligt. Sen ska det bli varmt igen och i veckan kommer snön att smälta bort igen.
När det är djupare snö blir det omöjligt att gå, då sjunker man ner till midjan och fastnar i snöhavet och då blir skidorna en nödvändighet för att ta sig ut i landskapet. Att lufsa fram på breda träskidor en solglittrande vindstilla vinterdag i ett orört, ospårat och jungfruligt snölandskap är en upplevelse som är svår att överträffa. Den kalla luften och snön gör att alla lukter försvinner och när jag stannar för att fika lite så luktar varmchokladen ur termosen så mycket så att jag känner mig som barn på nytt. Det är därför att omgivningen är så luktneutral i snö och kyla. Likadant så luktar blodapelsinen när jag skalar den så att det framkallar bortglömda barndomsminnen från de skidturer vi gjorde i fjällvärlden ifrån farfars fjällstuga som han byggt själv. Vi brukade ta oss upp på fjället och uppsöka en bra ravin där det var vindstilla och lägga ut renfällen i solläge. Där brukade mamma sitta och sola, medan vi bröder gjorde hoppbackar i ravinen. Sen blev det fika med apelsiner och varm choklad på renfällen…

Turåkning på skidor i orört snölandskap i näromgivngen är en bortglömd företeelse som ersatts av kostsamma preparerade maskinspår där man kör runt runt så fort som möjligt i motionssportens märkliga luftjakt. Man reser långt för att delta i motionslopp som Vasaloppet som kostar lika mycket som en mindre stads klimat- och miljöpåverkan... Vart är det dessa plastskidemänniskor är på väg? Varför har de så bråttom i sina tävlingstrikåer och varför ser de inte skogen, träden, lavarna som hänger ner för grenarna på snötyngda granar? Varför möter de inte Lavskrikan eller lyssnar på vinden i trädtopparna?
Skidsporten har kommersialiserat människor till konsumtion av utrustning och tid.  Det skapar stressade och blinda människor som har bråttom-bråttom att hinna med en motionstur mellan jobbet och familjemiddagen i jakten på elitidrottens ouppnåeliga ideal och i motionsspåret hör de bara sitt eget flås…
Det är dags att tänka om, det är hög tid att återskapa och nyskapa värderingar som inte påfrestar vår omgivning, som inte leder till ökad entropi eller produktion av sopor. Det är nödvändigt att skapa värderingar som vi mår bra av, som frigör tid och som skapar samhörighet med det fantastiska ekosystem på jorden som vi är en del av, som vi kan utnyttja gratis, och som också kan utveckla och stärka oss själva, både mentalt, intellektuellt och fysiskt,  då vi eggar och skärper våra sinnen… Det är en "win-win"-situation som är vad omställning borde handla om, nämligen en fundamental ändring av våra värderingar och livssyn!

LÄNKAR:
Att bäras av snö -  (En film om skidor från SVT)

ETC bygger klimatpositiva hus?

 

KONCERNEN ETCbygg med Johan Ehrenberg marknadsför sina hyreshus byggda av trä som KLIMATPOSITIVA, låt oss titta på närmare på klimatnyttan för trähus:

Ett hus som byggs av trä tar undan träveden från skogen i förtid, dvs träd avverkas långt innan de uppnår sin fulla ålder. Det är när det gäller tall och gran vid ca 70-80års ålder och dessa träd kan annars uppnå en ålder på 400-500 år under naturliga förhållanden. Man avbryter alltså den naturliga kolsänka som träden utgör i en skog. Kalhyggesbruket skapar också vid avverkningen CO2 läckage under lång tid från kalhygget.

Träveden ska transporteras till ett sågverk för att omformas till trävirke. Trävirket ska forslas till en fabrik som ska tillverka limträbalkar, masonitbalkar, träull och andra raffinerade träprodukter för husbygget. Plank går till byggvaruhus direkt. Trävirket ska forslas still byggplatsen och Baltiska byggarbetare ska transportera sig över östersjön till byggplatsen med bil och båt och skaffa sig temporära inackorderingar.
Det ska skövlas träd, schaktas jord på byggplatsen för att göra plats för huset som under husets hela framtid kommer att uppta en yta som är helt död på biodiversitet och därför i sig innebär en klimat- och miljöbelastning. Det ska också byggas en täckande husgrund och kanske även pålas.
Alla dessa moment innebär stora CO2 utsläpp, både aktivt och inaktivt. Det finns direkt och indirekt påverkan, lokal och global påverkan.
Trävirket i husen blir enligt ETC en kolsänka därför att träet naturligt sett annars skulle ha brutits ner om det varit en naturlig, av människan opåverkad skog. ETC räknar på en 50-års kalkyl. Varför man väljer 50 år är en gåta, det är helt enkelt tagit från luften… Men fakta säger oss att i naturen skulle dess träd ha stått kvar i flera hundra år till och dessutom vuxit till sig och blivit en ännu större kolsänka än vad de nu blir i husen.

Trä i byggnader kan hålla mycket länge, särskilt inomhus, innanför isoleringen så kan trävirket hålla sig i många hundra år. Trävirket kan också återanvändas till nya hus.
Det som då förr eller senare händer med detta trävirke i trähusen och ur ett klimatperspektiv är att det någon gång passerar skogens naturliga kretslopp i tid. Då blir trävirket ett fossilt bränsle precis som kol, olja och naturgas och när då huset ska rivas och virket ska förbrännas eller komposteras så är det “fossilt kol” som tillförs atmosfären. Man har alltså skapat fossilt bränsle av en grön biomassa! Med trähus skapar vi framtida problem. Detta innebär en framtida CO2 belastning på atmosfären som också måste inräknas i kalkylen för ett trähus livscykel.

På lång sikt, i trävirkets totala livscykel så sker alltså ingen besparing av CO2 genom att bygga hus av trä, utan tvärtom så innebär nybyggnationer ALLTID en kraftig miljö-, klimat- och hållbarhetspåverkan. Inte heller på kort sikt blir det någon kolsänka i trähusen eftersom träden borde ha kunnat stå kvar under lång tid i skogen.
Mats Olsson, professor eremitus SLU, medverkade i en rapport som jämförde trähus och betonghus. Olsson kom fram till att det INTE var klimatnyttan som var den viktiga faktorn för att bygga hus av trä, utan resursperspektivet, dvs att man använder förnyelsebart material med goda värmelagringsegenskaper och fukttålighet. Trä är ett fantastiskt byggmaterial, och i ett land som Sverige borde väl i princip alla hus byggas av trä...

ETC har i sin påstådda "klimatanalys" inte kunnat påvisa något  som underbygger påståendet om klimatnyttan. Man redovisa stapeldiagram och åsikter, utan att kunna redovisa  underlag, källor och detaljer. De fantasisiffror som denna "klimatanalys" påvisar är rent nonsens. "Klimatanalysen"  bygger tydligtvis helt och hållet på att trä skulle bli  100% kolsänka när trävirke används i byggnader. Man antar att man "räddar trävirket ur skogen som annars skulle ha avverkats av någon som tillverkat papper eller en annan kortlivad produkt av den.  Man räknar också av kolbelastningen i jämförelse med betonghus och redovisar detta som kolsänka och klimatnytta!! Det är förstås ingen realistisk klimatanalys. Inte heller finns det någon miljöredovisning för den solel och de solpaneler som husen bygger sin energiproduktion på. Detta är ett mycket omtvistat ämne inom vetenskapen.
ETC deklarerar inte sin klimatanalys, man kommenterar den bara. Underlag för analysen finns inte tillgängliga.
Det här är inte en klimatanalys, det är klimatbedrägeri!

ETC jämför i sin klimatanalys sig med vad som är värre.  Man jämför sig med betonghus och att trävirket från skogen i alla fall skulle ha avverkats och bränts upp inom kort tid. I det perspektivet är ALLA klimatpositiva eftersom det alltid finns något eller någon som är värre. Man kan på samma sätt jämföra sig med Bill Gates som har en egen ö, privatjetflyg etc, och motivera sin 500 kvm stora villa som BARA förbrukar 60.000 kWh om året i el, där man BARA har tre SUV-bilar och BARA tre uppvärmda garage samt uthus som står uppvärmda hela året utan att någon är där och dessutom två fritidshus som står uppvärmda hela året och används 2% av tiden. Detta är då KLIMATPOSITIVT!?!?
En seriös klimatanalys av en nybyggnation måste förstås utgå ifrån ett nollperspektiv, dvs att inte bygga alls. En klimatanalys måste utgå ifrån biosfärens normaltillstånd.  Det är inte svårare än så, det är kolbalansen i biosfären som klimatfrågan handlar om. Den ska också tydligt visa hur man har räknat och med vilken avsikt man har gjort klimatanalysen. Det har ETC inte gjort.

ETCbygg konstruerar sina trähus med låglöneländers medverkan. Dyra ekolyxhus i Sverige som produceras på bekostnad av andra länders basala behov av resurser och livskvalitet.
Som avslutning i sin presentation och tolkning av den dolda klimatanalysen så avslutar Johan Ehrenberg sin artikel med att i strid mot hela artikelns påstådda klimatpositivitet, att säga att allt byggande har en klimatpåverkan och det bästa förstås vore att inte bygga alls... Här har vi tidens schizofreni: Å ena sidan påstå sig verka för ett bättre klimat, men å andra sidan att fortsätta som förut med "business as usual".

I ETCs egenproducerade propagandafilm "De klimatpositiva husen, så funkar det", så deklarerar arkitekt Karin Stenberg från Arkitektfirman  Kjellgren/Kaminsky som byggt husen i Västerås,  att "- Klimatpositiv betyder att man strävar efter att minska byggandets klimatpåverkan".  Detta är en häpnadsväckande förvrängning av klimatbegreppet. Klimatpositiv som begrepp är ganska vedertaget idag och betyder vanligtvis att man i en verksamhet har större kolinlagring än kolutsläpp. Att sträva efter en minskad klimatpåverkan är en helt annan sak.
För att en verksamhet ska kunna vara klimatpositiv, så krävs det i princip att den för all framtid avlägsnar mer kol från biosfären än den tillför. Det är i praktiken omöjligt att uppnå. Man skulle behöva skjuta ut sonder med kol utanför planetens atmosfär och ut i världsrymden... Det har ingen lyckats med hittills, och inte ETCbygg heller.

Det är inte svårare än så här att inse sammanhanget med trähus, men ändå ser vi hur företag som ETCbygg lägger ner stor möda på att med kreativ bokföring skapa siffror och göra kalkyler som framställer deras verksamhet som en klimatlösning. Med lika kreativ marknadsföring så påstår man utan att underbygga att verksamheten är klimatnyttig. Det är helt enkelt ett bedrägeri när ETC kallar sina hus för klimatpositiva. Det är inte ett misstag, utan en aktiv lögn. Johan Ehrenberg är väl insatt i klimatproblematiken och känner till sammanhanget.
ETC ägnar sig precis som rövarkulturen i övrigt åt aktiva lögner och bedrägerier för att skönmåla sin verksamhet som ett inslag i en grön och världsförbättrande framtid. Det är Gröntvättning, genom kreativ bokföring, skönmålning, förvrängning av fakta , undanhållande av obekväma sanningar och skapande av lögner etc. Lösningarna handlar ofta, som här i exemplet ETCbygg, om att förskjuta problemen i tid och rum. Man jämför också sin verksamhet med det som är sämre för att framhäva verksamheten i god dager. ETC jämför sina hus med stora Djursholmsvillor eller hyreshus byggda av betong, men man undviker att jämföra sig med det som är bättre, som t.ex. Station Lunda eller viktigast av allt, att inte bygga alls!!
Detta bedrägeri är normen i dagens rövarkultur som också är grundbulten i fortsatta och fördjupade klimat-, miljö-, resurs- och hållbarhetsproblem, och ETC är inget undantag bara för att man påstår sig vara det.

ETC husen är inte klimatpositiva, inte heller klimatneutrala. De är klimatbelastande i allra högsta grad och orsakar både miljö- klimat- och hållbarhetsbelastningar som vi inte har råd med helt enkelt.

På trots av att det bevisligen inte är möjligt att vara klimatpositiv och på trots av prejudikatdom hos Reklamombudsmannen (RO), där hamburgerkedjan MAX är fälld för att marknadsföra sig som klimatpositiv, så fortsätter ETC med sin aggressiva klimatlögnarpropaganda. ETCs gröntvättning ligger inte företag som MAX burger efter. Det är samma argument och samma förvrängningar av fakta som vi ser från rövarföretag runt om i västvärlden. Från skogsbolag som Holmen,  som LRF, som Maxburger och nu alltså från ETCbygg! Hur ska man kunna ha förtroende för en tidning som ETC och en chefredaktör som Johan Ehrenberg, efter dessa utstuderade klimatlögner?!?

 

 

Länkar:
ETCbygg
ETCbygg - så blev klimatanalysen av våra första hus
ETC -De klimatpositiva husen, så funkar det

Klimatsmart att välja timmerhus

Vad betyder KLIMATPOSITIV?
Vad är klimatpositiv?
Att vi är klimatpositiva innebär...
What does Climate positive mean?
Climate positive
What is the difference between carbon-neutral, net-zero and climate positive?
Riktlinjer för miljö och klimat - ICC

 

 

Passivhus – en bluff?

https://reformhus.se/passivhus/

 

Det är anmärkningsvärt till vilken grad människor uppfinner självbedrägerier…

Passivhusen kom till i Tyskland under slutet av 1980-talet påstås det på Reformhus (https://reformhus.se/passivhus/) som säljer passivhus. Wolfgang Feist i Darmstadt anses vara grundare för passivhusen…
Påståendet bör ifrågasättas eftersom Mats Wolgast byggde ett superisolerat hus i Uppsala i början av 1980-talet och skrev en bok, “Det superisolerade huset” med utgivningsår 1982. Wolgasts hus är just ett passivhus som inte behöver någon särskild värmekälla, utan återanvänder all utgående värme i en värmeväxlare. Wolgast var i så fall före och det i Sverige.

Fortsätt läsa

Läsare av ETC minskar elförbrukningen med en tredjedel!

 

JAG FÅR ETT EPOSTMEDDELANDE FRÅN ETC (se nedan) om att läsarna av tidningen enligt en privat undersökning skulle ha minskat sin elförbrukning med en tredjedel. Det kanske låter imponerande för någon, men är faktiskt ganska löjeväckande. 90% av all elkonsumtion i Sverige är ett rent slöseri, och att minska sin privata elförbrukning till en tiondel ska alltså inte vara särskilt svårt...

Fortsätt läsa

Nej till höghastighetståg från en högerregering!

Planerade höghastighetståg Göteborg-Oslo

MIG FÖRVÅNADE DET MYCKET och med förvåningen känner jag samtidigt en viss lättnad att den nyvalda svenska regeringen hösten 2022 väljer att säga NEJ till det gigantiska projektet att införa höghastighetståg i södra delarna av Sverige. Det hade man kanske väntat sig av en vänsterregering, men inte av en regering som sätter tillväxt högst på agendan och som inte har någon som helst hållbarhetsplan... Motivering är att regeringen anser att projektet är för kostsamt och att man vill satsa på andra projekt. Vilka dessa andra kostsamma projekt är, vill jag helst inte ens tänka på!
En högerregering för sverige år 2022 och som inte har ett uns av miljö- och hållbarhetsmål är en rövarregering i ett fortsatt klondikeäventyr som gör Sverige till ett värstingland, inte bara i Europa, men i världen som stort.  Tro inte för ett ögonblick att det här beslutet är grundat på hänsyn till en hållbar utveckling!

Fortsätt läsa

Rösta hållbart 2022?

DET FINNS IDAG inget riksdagsparti som har nerväxt på agendan. Tvärtom så strävar alla nuvarande riksdagspartier mot att öka tillväxt och bereder samhället för ökad energikonsumtion och fler människor. Det är förstås vägen mot ökade samhällsproblem, ättestupa och kollaps… Det är inte bara så att samtliga riksdagspartier saknar en hållbarhetsplan, de strävar också efter att fördjupa krisen med klimat, miljö och resurser genom ökad exploatering, ökad konsumtion och ökad produktion. Samtliga svenska riksdagspartier arbetar i strid mot förnuft och vetenskap, men också i strid mot FNs målsättningar och även EUs och svenska klimatmål. Sverige har blivit ett baklängesland som utrotar mest biodiversitet i världen, som bygger slum och social otrivsel och som ökar på avfallsberget. Samtidigt så skövlar man svenska skogar och förgiftar den svenska jordbruksmarken och svenska vatten. Man bygger vidare för ökade problem på alla nivåer. Sverige går nu in i ett skede av MADMAX.

Riksdagspartiernas inställning till miljö och hållbarhet går från vänster till höger. På den yttersta vänsterkanten har Miljöpartiet och Vänsterpartiet vissa kompromisser med miljön, men knappast ens här är det en fråga om att sträva mot en hållbar utveckling. I mitten har vi Centerpartiet som har en gröntvättningsagenda och i den extrema högern har Moderaterna och Kristdemokraterna inte ens en agenda, där är det bara en fråga om att istället öka tillväxten av miljöproblemen.

Vill man rösta för nerväxt och en hållbar utveckling då får man söka bland de nyare partier som är anmälda till valet och som idag står utanför riksdagen. Man hittar samtliga anmälda partier till valet på Valmyndigheten.
Bland denna skara av anmälda partier så finns det fyra partier som har klimatet på agendan och hållbarhet som målsättning.


Partiet vändpunkt

(https://partietvandpunkt.se/)
Vändpunkt är det mest utvecklade av de nya partier som finns utanför riksdagen och det startades av Carl Schlyter och andra personer med rötter i Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det har ganska många anhängare och många av dessa är också akademiker och forskare som vill se förändring mot det bättre. Partiet Vändpunkt utmanar tillväxten och är det enda partiet som tydligt talar om nerväxt och minskad konsumtion.

"Klimatkrisen behöver hanteras nu, och vi måste ställa om så vi lever inom planetens gränser. Men vi kan inte samtidigt ha stora ekonomiska klyftor och låta de med minst resurser betala för klimatomställningen. Därför har Partiet Vändpunkt beslutat att ställa upp i riksdagsvalet. Därmed kommer väljarna att kunna rösta för en förändring av svensk ekonomi som innebär ökad jämlikhet samt att tillväxt och ökad konsumtion inte längre är överordnade ekologisk och social hållbarhet".

 

Grön diktatur
Hemsida saknas?
Karolina Lisslö är grundare av det nya partiet Grön Diktatur som startades för två veckor sedan. Grön Diktatur uppger sig vara ett liberalt parti som vill konkurrera med Miljöpartiet om miljöfrågorna, lyfta klimatfrågorna till nya höjder och arbeta för ett hållbart samhälle.
Karolina är en entreprenör och grundare av Bee Urban. En organisation som erbjuder fadderskap av bikupor till företag för att uppmärksamma betydelsen av binas pollinering för samhället och världen. Just nu ligger dock all fokus på det nya partiet.

 

Grön demokrati
Det finns ingen tillgänglig information alls om det här partiet!

 

Klimatalliansen
(https://klimatalliansen.nu/)
Klimatalliansen anser att det görs på tok för lite för att bromsa uppvärmningen och minska den klimatkris som redan är här. Man vill därför sätta en blåslampa i baken på politiker, företagsledare och andra makthavare. Klimatalliansen ställer upp i riksdagsvalet och i kommunvalet i Stockholms stad. Det kommer att finnas förtryckta valsedlar i många vallokaler men om du inte hittar en i din vallokal kan du istället skriva Klimatalliansen på en tom gul valsedel.

 

LÄNKAR:

Anmälda politiska partier till riksdagsvalet 2022
Partiet Vändpunkt
Klimatalliansen

« Äldre inlägg