Kategori: Ekohuset (Sida 1 av 2)

ETC bygger klimatpositiva hus?

 

KONCERNEN ETCbygg med Johan Ehrenberg marknadsför sina hyreshus byggda av trä som KLIMATPOSITIVA, låt oss titta på närmare på klimatnyttan för trähus:

Ett hus som byggs av trä tar undan träveden från skogen i förtid, dvs träd avverkas långt innan de uppnår sin fulla ålder. Det är när det gäller tall och gran vid ca 70-80års ålder och dessa träd kan annars uppnå en ålder på 400-500 år under naturliga förhållanden. Man avbryter alltså den naturliga kolsänka som träden utgör i en skog. Kalhyggesbruket skapar också vid avverkningen CO2 läckage under lång tid från kalhygget.

Fortsätt läsa

Passivhus – en bluff?

https://reformhus.se/passivhus/

 

Det är anmärkningsvärt till vilken grad människor uppfinner självbedrägerier…

Passivhusen kom till i Tyskland under slutet av 1980-talet påstås det på Reformhus (https://reformhus.se/passivhus/) som säljer passivhus. Wolfgang Feist i Darmstadt anses vara grundare för passivhusen…
Påståendet bör ifrågasättas eftersom Mats Wolgast byggde ett superisolerat hus i Uppsala i början av 1980-talet och skrev en bok, “Det superisolerade huset” med utgivningsår 1982. Wolgasts hus är just ett passivhus som inte behöver någon särskild värmekälla, utan återanvänder all utgående värme i en värmeväxlare. Wolgast var i så fall före och det i Sverige.

Fortsätt läsa

Läsare av ETC minskar elförbrukningen med en tredjedel!

 

JAG FÅR ETT EPOSTMEDDELANDE FRÅN ETC (se nedan) om att läsarna av tidningen enligt en privat undersökning skulle ha minskat sin elförbrukning med en tredjedel. Det kanske låter imponerande för någon, men är faktiskt ganska löjeväckande. 90% av all elkonsumtion i Sverige är ett rent slöseri, och att minska sin privata elförbrukning till en tiondel ska alltså inte vara särskilt svårt...

Fortsätt läsa

Sotningsfri skorsten på Station Lunda!

Kaminen på Lunda är nu i slutet av sin andra säsong. Den första vintern eldades noggrant och effektivt ur förbränningssynpunkt. Vid inspektion i Juni 2020 så konstaterades att skorstenen bara innehåll ett tunt lager sotdamm på väggarna i skorstenen. Kaminens inre var helt ren. Det var bara aska att rensa ut där. Ingen sotning genomfördes.

Fortsätt läsa

Kamin Lunda

KAMIN LUNDA KOM TILL i ett försök att förbättra vedkaminen i allmänhet och som dels skulle kunna byggas på plats och dessutom skulle förbättra både förbränning och värmeeffektivitet. Det tog ett år att planera och bygga den här kaminen. Resultatet blev mycket bra. Det är kanske en av världens bästa vedkaminer med en mycket hög verkningsgrad och röken är vid rätt eldning osynlig och luktlös utom en kort stund vid tändning, vilket tyder på mycket låga utsläpp.

Kamin Lunda har en stomme av betong. Men för att den inte skulle bli för tung så gjordes många tester med lättbetongblandningar som utsattes för eldprov. När betongblandningen väl var bestämd så byggdes formar för att gjuta ytterhöljet i ett enda stycke. Det gjordes för att kaminen skulle bli helt röktät. Innandömet är ett ganska komplicerat nät av väggar och tak som möjliggör tilluft att tas in utifrån genom ett hål i golvet och som sen kan tas in direkt in i brännkammarens golv eller styras om så att den istället kommer in från brännkammarens tak. Kaminen konstruerades för att ge möjlighet till omvänd förbränning, dvs när tilluften till brännkammaren tas uppifrån och  rökgaserna passerar ut genom botten på brännkammaren och sen passerar på dess utsida och upp till konvektorerna.

Brännkammaren är mycket välisolerad för att ge en hög verkningsgrad genom att tillåta hög förbränningstemperatur. Principen med kaminen är att först förbränna alla gaser så bra som möjligt, och först när de har förbränt,  ta ut värmen i de kvarvarande rökgaserna. De flesta kaminer är byggda så att värmestrålningen från själva eldhärden ska bidra till uppvärmningen i lokalen. Med den principen får man sämre förbränning eftersom det uppstår värmeförluster i brännkammaren och lägre förbränningstemperaturer.

 

Fortsätt läsa

Station Lunda – målat med lera

Lermålad panel på Station Lunda

HUVUDBYGGNADEN PÅ STATION LUNDA är nu nypanelad med fjällpanel för väggarna och ytterpanel som foder runt fönster och dörrar. Detta har sen målats med lerfärg. Det här är en färg som är föga känd, men som har ett uråldrigt ursprung.

I det här fallet så består färgen på väggarna bara av lera och ingenting annat. Leran är uppgrävd från Uppsalaslättens reservoar av blålera i en åbank nära intill. Den har sen slammats upp för att filtrera bort sand och grövre partiklar och har sen spätts med vatten till lämplig konsistens. Viktigt är att behålla de fina partiklarana. Det är nanopartiklarna i leran som gör att den fäster på nästan allt. Jag har till och med målat över glatt plast och fått den att fästa där bättre än någon målarfärg på marknaden. De fina partiklarna i leran håller samman färgen och  tränger  in i en utomhuspanel av sågat virke. Det går i viss mån även att måla på hyvlad yta, men den har då mindre väderbeständighet. Jag har målat undersidan av verandataket och takssprången med lerfärgen på den där hyvlade ytan och den sitter kvar bra eftersom det är skyddade ytor.

Fortsätt läsa

LERFÄRG som husfärg…

Lerfärgspanel

Lerfärg på obehandlad panel

ETT INTRESSANT ALTERNATIV till kommersiella produkter som utomhusfärger och gråbehandlingar av husfärg är att använda lera. Blåleran som legat på djup i marken innehåller mycket fina partiklar av lera. Leran slammas lätt upp i vatten och kan sen användas direkt och utan användning av bindemedel på sågad ytpanel som har en grov yta där partiklarna stannar kvar. Den fäster faktiskt även på hyvlat virke. Det är anmärkningsvärt att lerfärgen som bara är naturliga pigment som finns i marken nästan överallt på jorden och kan grävas upp på tomten inte används i högre grad i det moderna samhället.

Fortsätt läsa

Naturgrått – miljövänligast och vackrast!

Obehandlat trädäck och utemöbler

Silvertrappen _obehandlad trätrapp efter 5 år.

OBEHANDLAT TRÄ FÖR trädäck, huspaneler, utomhusmöbler, trappor etc innebär inte bara en diskret och levande estetisk effekt. Träet mår oftast bättre när det får andas och håller längre än om det behandlas med tjära, oljor eller färger till stora kostnader och mycket arbete. Låg kostnad - Stor effekt!

Fortsätt läsa

Station Lunda har utvecklat världens mest effektiva belysningssystem

STATION LUNDA HAR UNDER VINTERN 2018-2019 provat den uppfinning av belysningssystem som gjorts på Stationen och som består av  högeffektiva LED-element med världens bästa ljusutbyte på över 200 Lumen per Watt. En dimmer är kopplad till systemet och har kommit att visa sig ha stor betydelse för den låga energianvändningen för belysningen.
En elektronik som är specialkonstruerad för ändamålet av Station Lunda medger hög verkningsgrad på i de flesta fall över 95% överföring av elenergi till lamporna och ersätter den sedvanliga metoden att använda motstånd i serie med LED- elementen för att reducera ström och spänning. Både dimmer och övrig elektronik har noll standby effekt.
Armaturerna är gjorda för att sprida ljuset i rummet utan allt för stora förluster.

Fortsätt läsa

« Äldre inlägg