Tistelfjäril

 

PÅ DANMARS LUNDA utanför Uppsala har det under dagen den 7 juni passerat Tistelfjärilar från NO. De flyger mot S-SV och kommer i en strid ström om 10-30 individer per minut genom skogen som flyger ut mot fälten. Några stannar och dricker lite vatten eller nektar från Syrén eller andra blommor... Det här fortsätter timme efter timme och innebär att tusentals Tistelfjärilar har passerat under dagen bara på Lunda! Det här är kanske den största invasionen någonsin av Tistelfjäril i Sverige.

Fortsätt läsa